Zorgvuldigheid in gebiedsproces

Het gebiedsproces rond Engbertsdijksvenen startte in het voorjaar van 2017. Met LTO Noord als bestuurlijke trekker begint de complexe zoektocht naar de juiste maatregelen om de natuurdoelen te halen: behoud en herstel van het hoogveen. ‘Vernatting’ is nodig en dat heeft gevolgen voor de omwonenden.

De belangen zijn groot, zowel voor de boeren als de burgers. LTO Noord kiest voor een zorgvuldige aanpak met een Bestuurlijke Adviescommissie waarin alle belanghebbenden worden gehoord. Onder leiding van onafhankelijk voorzitter Erik Back en met ondersteuning van een team professionals gaat deze commissie aan de slag. Hoe staat het er nu voor en wat is de rol van Projecten LTO Noord?

‘Er is veel gebeurd. We zijn gestart met het uitvoeren van een aantal onderzoeken, zoals een ecologisch-hydrologische en agro-hydrologische schouw en een woningopname’, vertelt Back.

‘Ook is er een grondwatermodel gemaakt. Maar het belangrijkste is dat we veel in contact staan met de mensen die er wonen en werken. We hebben hun zorgen in kaart gebracht en kijken met hen naar mogelijke oplossingen.’

Gesprekken aan de keukentafel
Deze belangrijke taak ligt bij omgevingsmanager Yvette van Wichen van Projecten LTO
Noord. ‘Ik heb veel boeren, burgers en andere betrokkenen gesproken. Thuis aan de keukentafel konden zij hun verhaal kwijt. De zorgen komen snel op tafel, mensen willen duidelijkheid. We besloten om hen in kleinschalige achterbanbijeenkomsten regelmatig bij te praten. Als het nodig is, voeren we persoonlijke gesprekken’, zegt ze.

‘We stellen de persoonlijke aanpak op prijs’, zegt Erik Runhaar. Hij woont aan de zuidkant en is al lange tijd betrokken bij het proces. ‘Sinds vorig jaar maart worden we goed geïnformeerd en betrokken. Zo hebben we actief meegedacht over een oplossingsrichting. Wat de deskundigen daarmee doen, is nog niet duidelijk. Maar ik heb vertrouwen in een goede afloop.’

Agrarisch ondernemer Bels is ook positief over het proces. ‘Het gaat er nu op aan komen’, zegt hij. ‘Het wordt voor ons bedrijf best spannend. Mijn vrouw en ik denken nu na over de toekomst. Goed om te weten dat Yvette van Wichen er is om met ons mee te denken.’

Oplossingsrichtingen
Het proces komt in een belangrijke fase. ‘Het effect van verschillende oplossingsrichtingen
brengen we nu in kaart’, zegt projectbeheerder Margreet Jongema. ‘We liggen op
schema en we doen er alles aan om dat vast te houden, zodat we op tijd de zo gewenste duidelijkheid in het gebied kunnen geven’, legt ze uit.

‘Na de zomer werken we toe naar een advies dat de Bestuurlijke Adviescommissie aanbiedt aan de provincie’, besluit de projectbeheerder.

Dit artikel verscheen eerder in Nieuwe Oogst.
Tekst: Mirjam Schreuders - foto: Reggestreekfotografie

No Comments Yet.

Leave a comment