‘Zonnestroom economisch interessant voor agrariërs’

Wouter Veefkind, projectleider duurzame energie, gelooft dat agrarische ondernemers met zonnepanelen op een makkelijke manier duurzame energie kunnen produceren. "Het kent een positief verdienmodel en het is goed voor het imago van de sector." Veefkind werkt in nauwe samenwerking met andere partijen aan een collectieve aanpak op het gebied van zonnepanelen in Zuid-Holland.

LTO Noord is voorstander van de inzet en toepassing van zonnepanelen. Daarbij ligt de voorkeur bij het plaatsen zonnepanelen op agrarische gebouwen of bouwwerken dan het ontwikkelen van grondgebonden zonneparken op landbouwgrond.

Veefkind: “De land en tuinbouw is betrokken bij de helft van de duurzame opwekking in Nederland en is daarmee de meest actieve sector op dit gebied.  Maar we willen meer. Daarom heeft LTO Noord een gezamenlijke  aanpak ontwikkeld in samenwerking met gemeente Kaag en Braassem, Liander, Rabobank en Provincie Zuid-Holland. Deze collectieve aanpak heeft als doel om een agenda te maken op gebiedsniveau met de direct betrokkenen, zoals de netbeheerders. Daarmee wordt netverzwaring en uitbreiding van de netcapaciteit zo efficiënt mogelijk uitgevoerd. Dankzij een energiescan krijgen ondernemers duidelijkheid wanneer investeren in zonnepanelen op daken maximaal rendement oplevert.

Gert-Jan van Essen van LTO Noord vult aan: “Uit de energiescans blijkt dat het opwekken van zonne-energie op agrarische daken vaak economisch interessant is en relatief eenvoudig toe te passen. Want boerenbedrijven hebben vaak voldoende dakoppervlakte beschikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen. Daarnaast kan het nemen van aantoonbare duurzame maatregelen voordelen opleveren bij  het voldoen aan duurzaamheidsvoorwaarden van melkfabrieken. Een win-win situatie dus.”

Meer weten over het project Zon op het Dak in de gemeente Kaag en Braassem? Kom naar de informatiebijeenkomst op woensdagavond 24 april in Leimuiden. Of neem contact op met ons.

No Comments Yet.

Leave a comment