Zoektocht naar energieneutrale melkveebedrijven in Utrecht

Collega’s Wouter Veefkind en Gideon Kuijpers zijn namens Projecten LTO Noord betrokken bij het project Energieneutrale Melkveehouderij in Utrecht.  De komende tijd staat in het teken van het vinden van drie Utrechtse melkveehouders die hun bedrijf energieneutraal willen maken. De melkveehouders krijgen onder andere hulp van onafhankelijke experts en ondersteuning bij het zoeken naar extra financieringsbronnen.

Dat is in een notendop het project Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht (ENM). Op 10 mei is er een informatiebijeenkomst over in Kamerik. Een energieneutraal melkveebedrijf verbruikt evenveel energie als dat het zelf uit duurzame energiebronnen opwekt. Inzet van het project is dat in 2020 de Utrechtse melkveesector nog maar een kwart van de elektra verbruikt, zoals gemeten in 2014. Het project begint nu met de zoektocht naar drie melkveehouders die mee willen doen als voorbeeldbedrijf.

Voorbeeldbedrijven
De voorbeeldbedrijven laten zien wat kan, wat daar voor nodig is, wat het oplevert en wat het kost. Daarvoor maken de deelnemende agrarische ondernemers samen met experts een plan. Hierin staat hoe er op gas, elektriciteit en diesel bespaard kan worden en tegelijkertijd wat de mogelijkheden zijn om duurzame elektriciteit op het bedrijf op te wekken. Provincie Utrecht en LTO Noord Fondsen financieren het project.

‘We zoeken juist ondernemers die tot nu toe de kat uit de boom keken om te laten zien wat voor stappen zij kunnen zetten om hun bedrijfsvoering energieneutraal te krijgen’, vertelt Pieter van der Grift, stuurgroeplid ENM en bestuurder bij LTO Noord Utrecht. ‘Bij bedrijven die vooroplopen, krijg je snel dat boeren denken: ‘Dat is heel leuk, maar niet voor mij.’’

Adviezen en tips
Bij de gezochte voorbeeldbedrijven moet het gaan om boeren die enthousiast zijn om hun kennis en ervaring te delen met collega’s. Die vertaalslag naar bruikbare adviezen en tips voor een bredere groep is een essentieel uitgangspunt van het project. ‘We willen boeren handvatten geven waarmee ze makkelijk uitrekenen wat ze kunnen besparen’, zegt Van der Grift. ‘Het is sowieso een goed streven om met minder energie je bedrijfsvoering rond te zetten. Daarbij is de landbouw in staat om veel energie zelf op te wekken. Aan beide kanten zitten mogelijkheden’, aldus Van der Grift.

Enthousiaste voorloper
Samen met tien collega’s, verenigd in Mooi Eemland, kan Richard Vedder (32) uit Eemdijk als enthousiaste voorloper worden omschreven. Zijn melkveebedrijf heeft zonnepanelen, warmteterugwinning, voorkoeler, frequentieregelaar, automatische voerschuiver en een mestrobot. Daarbij ligt – mede dankzij ruilverkaveling – 95 procent van het land rond de huiskavel.

Energiescan
In de zoektocht naar verdere mogelijkheden van energiebesparing heeft Vedder een energiescan op zijn bedrijf laten doen. ‘Het stroomverbruik en de temperatuur van het koelwater en de melk worden bijvoorbeeld gemeten’, vertelt hij. ‘Daar kwam bij mij bijvoorbeeld uit dat de frequentiepomp niet goed in de stand-bystand stond. Die gebruikte overdag toch nog 300 watt. Je kunt wel denken dat je heel ver bent, maar toch sluipen er foutjes in.’
Vedder is ook stuurgroeplid ENM. Hij hoopt dat de voorbeeldbedrijven bijdragen aan de bewustwording onder boeren als het gaat om energiegebruik. Hij neemt zijn eigen bedrijf, waar hij de vierde generatie is, als voorbeeld. ‘Ondanks dat het geen nieuw bedrijf is, er is telkens uitgebreid vanuit het bestaande, kun je ervoor zorgen dat je best goed scoort.’

Vooraan in peloton
Het project is nadrukkelijk een zoektocht. ‘Een boer die meedoet met het project, moet zich er wel bewust van zijn dat als je vooraan in het peloton fietst, je de meeste wind vangt’, aldus de melkveehouder.

Voorzitter Joris Hogenboom van de stuurgroep voegt hieraan toe: ‘Wereldwijd staan we voor de uitdaging minder energie te gebruiken. Werken aan een energieneutrale melkveehouderij is een traject voor ondernemende boeren in Utrecht.’ Het project ‘Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht’ vloeit voort uit activiteiten van de stuurgroep Landbouw in Utrecht West. Een stuurgroep bestaat onder anderen uit drie melkveehouders en vertegenwoordigers uit de zuivelsector. ‘Zo voorkom je dat je dingen dubbel doet op het gebied van duurzaamheid’, stelt Van der Grift van LTO Noord Utrecht.

No Comments Yet.

Leave a comment