Zes jaar resultaten VKA gebundeld in magazine

Na zes succesvolle projectjaren gaat Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers verder als boerenvereniging. Projecten LTO Noord heeft dit aansprekende project gedurende zes jaar geleid. Gezamenlijk met alle partners zijn mooie resultaten geboekt op het gebied van kringlooplandbouw, biodiversiteit en bodem- en waterkwaliteit. We hebben veel nieuwe kennis opgedaan!

Dinsdag 21 januari is het DAW-project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers officieel afgesloten en de boerenvereniging VKA van start gegaan tijdens een inspirerende bijeenkomst in De Radstake. Tijdens deze bijeenkomst werd ook het magazine gepresenteerd dat onder leiding van college Ilona Baan is gemaakt. Nieuwsgierig naar de resultaten die zijn gerealiseerd binnen 6 jaar VKA? U kunt het magazine hier lezen.

No Comments Yet.

Leave a comment