Zelf meten erfafspoeling

In projecten van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer bieden we agrariërs handvatten en kennis om te werken aan een gezondere bodem en betere waterkwaliteit. Bewustwording is een belangrijk onderdeel, zoals onderstaand artikel uit Nieuwe Oogst laat zien.

Veehouder Henk Dekker uit Putten heeft veel opgestoken van zijn deelname aan het project 'Zelf meten erfafspoeling'. Hij concludeert dat het schoon houden van het erf enorm helpt om afspoeling van verontreinigende stoffen te voorkomen. Dekker voegde de daad bij het woord en investeerde in een elektrische veegmachine.

Waarom ik me heb gemeld als deelnemer aan het project 'Zelf meten erfafspoeling'?' Henk Dekker lacht en meldt dat hij nieuwsgierig van aard is. 'Je hoort en leest veel over negatieve gevolgen van erfafspoeling. Ik ben bestuurslid geweest bij Waterschap Vallei en Veluwe en daar kwam het onderwerp regelmatig ter sprake. Ik was benieuwd hoe het werkelijk zit.'  Samen met zijn vrouw en zoon heeft Dekker een gemengd biologisch bedrijf in Putten. Ze melken 50 koeien en hebben 65 fokzeugen en 350 vleesvarkens.

Twintig veehouders

Aan het project 'Zelf meten erfafspoeling' deden vorig jaar twintig veehouders mee. Het gaat om een project van Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Gebiedscoöperatie O-gen en het Gelderse project 'Wijs met Water'. Het project begon met een startbijeenkomst, waarbij de deelnemers voorlichting kregen over erfafspoeling en op welke manier ze de metingen kunnen uitvoeren. Dat gebeurde met lakmoespapiertjes. De deelnemers maten na regen met de lakmoespapiertjes op drie plekken op het erf de hoeveelheid stikstof en fosfor in het water.

Langdurige droogte

'Vorig jaar was een bijzonder jaar door de langdurige droogte. Daardoor zijn er minder meetmomenten geweest dan we vooraf hadden ingepland', vertelt Dirk Johan Feenstra van Projecten LTO Noord, projectleider van 'Zelf meten erfafspoeling'.Alle meetresultaten die de veehouders verzamelden, heeft Projecten LTO Noord anoniem verwerkt en in een aantal gevallen vergeleken met laboratoriumtesten. 'Zoals van tevoren wel verwacht, zijn de meetresultaten die je met lakmoespapiertjes kunt behalen, niet zo betrouwbaar als de resultaten die voortvloeien uit de analyse van watermonsters in het laboratorium. Maar ze vormen wel een goede indicatie en zijn daarmee bruikbaar', vertelt Feenstra.

Vier momenten

Uiteindelijk waren er vorig jaar vier momenten waarop de veehouder zijn monsternames verrichtte. De resultaten waren voor hem onthullend. 'We zagen dat er flink verschil was in de uitkomsten tussen metingen die ik verrichtte bij een erf met behoorlijk wat kuilvoerresten en metingen op het moment dat het erf keurig schoon was. In het laatste geval was er vrijwel geen nitraat en fosfaat meetbaar.'

Dekker trok voor zichzelf de conclusie dat een schoon erf goed voor het milieu is. Daar liet hij het niet bij. De veehouder oriënteerde zich op mogelijkheden om zijn erf op een makkelijke manier schoon te maken. 'Voorheen deden we dat met de bezem. Maar dat is veel werk en niet leuk. Met als gevolg dat je het vegen vaak al snel uitstelt.'

Wikken en wegen

Na wikken en wegen schafte de ondernemer een elektrische veegmachine met een accu aan. 'We hadden ook kunnen kiezen voor een veegmachine achter de trekker, maar die moet je eerst aankoppelen, als je aan de slag wilt. Deze veegmachine kun je pakken en dan direct aan de slag gaan', vertelt hij. Het werkt makkelijk en daardoor is het vegen van het erf nu een leuk klusje geworden dat we vaak doen. Ook mijn zoon doet het graag. Een schoon en opgeruimd erf is niet alleen gunstig om erfafspoeling te voorkomen, het werkt ook prettiger.'

Bewustwording

'Door de uitzonderlijke droogte in 2018 kunnen we geen harde conclusies verbinden aan de meetresultaten van de deelnemende veehouders', zegt Dirk Johan Feenstra, projectleider van het project Zelf meten erfafspoeling. 'Maar wat wel bijzonder is, is de bewustwording die dankzij het zelf meten is ontstaan bij de boeren. De investering van Dekker in een veegmachine is daarvan een mooie illustratie. Hij bereikt met zijn veegmachine dat zijn erf schoner is en blijft en er dus minder erfafspoeling is.' 

Meer informatie

Mogelijk komt er dit jaar een vervolg op project 'Zelf meten erfspoeling' voor veehouders in de regio Utrecht Oost. Wilt u op de hoogte blijven of meer informatie over een eventueel vervolg? Neem dan contact op met Kees van Vuuren via kvvuuren@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

Lees het volledige artikel op Nieuwe Oogst. 

No Comments Yet.

Leave a comment