Werving Proef op de Som van start

Volgende maand begint Proef op de Som. Als vervolg op Proeftuin Natura 2000, worden de maatregelen om op het eigen bedrijf de emissie van ammoniak te drukken van concrete handvatten voorzien. Melkveehouders uit het hele land kunnen meedoen.

,,Het verminderen van de ammoniakemissie met praktische maatregelen is goed mogelijk”, zegt melkveehouder Rudie Freriks in Luttenberg. ,,Het mooie is dat je via het verbeteren van de stikstofbenutting, want daar praat je over als je de ammoniakuitstoot wilt verkleinen, ook kunt werken aan betere bedrijfsresultaten. En dat is voor iedere melkveehouder interessant.”

Freriks weet waarover hij praat. De melkveehouder nam de afgelopen vier jaar deel aan project Proeftuin Natura 2000. Daarin werd het ontwikkelen van ammoniakreducerende maatregelen met toepassen in de praktijk gecombineerd. ,,Dit is een nieuwe fase van Proeftuin Natura 2000”, vertelt projectleider Cathy van Dijk. ,,De Proeftuin heeft veel informatie opgeleverd waarmee veehouders op hun bedrijven aan de slag kunnen. We willen met Proef op de Som die informatie nog toegankelijker maken voor iedere melkveehouder binnen en buiten Overijssel.”

Informatie op maat

Volgens projectleider Van Dijk is het voor melkveehouders niet altijd makkelijk om daadwerkelijk aan het werk te gaan met passende reducerende maatregelen. ,,Dat komt onder meer doordat geen enkele ondernemer hetzelfde is. Denk maar eens aan het verschil in bedrijf, omgevingsfactoren, karakter en ambities. Ook de informatie- en leerbehoefte van melkveehouders verschilt. De een kun je met een filmpje goed van dienst zijn, terwijl een ander het liefst bij een collega op bezoek gaat. Met Proef op de Som gaan we beschikbare informatie zo aanpassen en aanvullen dat deze beter aansluit op de individuele ondernemer.”

Melkveehouder Freriks heeft wel een voorbeeld. ,,Neem bijvoorbeeld de Navigator. Dat is een mooi hulpmiddel om het hele jaar door zicht te krijgen op het effect van bepaalde maatregelen op de ammoniakemissie. Het instrument werkt goed, maar is voor de doorsnee melkveehouder nog niet echt gebruiksvriendelijk. Ik hoop dat Proef op de Som dit verandert waardoor het binnen bereik van een grote groep melkveehouders komt.”

Binnen Proef op de Som is ruimte voor deelname van 28 praktijkbedrijven. Al is dat aantal volgens Van Dijk niet in beton gegoten. Proef op de Som gaat lopen tot medio 2017. Het project is een initiatief van Wageningen UR en LTO Noord. Net als in de voorgaande jaren geven Wageningen UR en Projecten LTO Noord gezamenlijk invulling aan de uitvoering. Het ministerie van EZ en provincie Overijssel financieren het project.

Allemaal meedoen

Melkveehouder Freriks beveelt deelname aan Proef op de Som van harte aan. ,,Iedere melkveehouder die over tien jaar nog boer wil zijn, zou hier aan mee moeten doen. Het is een unieke kans om kennis op te doen over een onderwerp waar alle veehouders mee te maken hebben, en nog meer krijgen. Door mee te doen help je zowel je eigen bedrijf als collega’s om verder te komen.”

Melkveehouders die willen deelnemen aan Proef op de Som, of meer informatie willen, kunnen terecht bij Projecten LTO Noord, tel. 088 888 6677 of op de website www.proeftuinnatura2000.nl/proefopdesom.

Dit artikel stond op 13 februari ook in Nieuwe Oogst. Tekst en foto's door Berrie Klein Swormink voor Projecten LTO Noord.

No Comments Yet.

Leave a comment