Werkgeverslijn

Op 1 januari 2014 zijn de regionale LTO-werkgeverslijnen samen gegaan onder de naam Werkgeverslijn land en tuinbouw. De Werkgeverslijn is hét aanspreekpunt voor werkgevers in de land- en tuinbouw als het gaat om toepassing van cao’s, beloning, arbeidskosten, werken met zzp’ers, uitzendkrachten en (buitenlandse) seizoenskrachten. De werkgeverslijn heeft ook een loketfunctie en deelt kennis via bijeenkomsten, nieuwsbrieven, filmpjes en online seminars (webinars) over bijvoorbeeld veranderende wet- en regelgeving en actualiteiten in de sector zoals de huisvesting van arbeidsmigranten.

Projecten LTO Noord ondersteunt hen met uitvoering &, communicatie, en is betrokken als verbinder en als netmentor.

Neem contact op met Liesbeth van der Vegt voor meer informatie.