Werkgeverslijn vaste waarde binnen agrarische sector

Collega's Mirthe Post, Liesbeth van der Vegt en Peter Baltus ondersteunen de Werkgeverslijn bij de uitvoering en communicatie. Mede dankzij hun inzet blijft de vraagbaak voor alle agrarische ondernemers groeien. Lees meer in onderstaand persbericht van de Werkgeverslijn.

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw beantwoordde in 2018 3.326 vragen over werkgeverschap. De vraagbaak voor alle agrarische ondernemers organiseerde daarnaast 24 bijeenkomsten en webinars voor meer dan 800 ondernemers. “Wij zijn een vaste waarde binnen de sector”, concludeert Diana Eleveld van de Werkgeverslijn.

De meeste vragen die de Werkgeverslijn kreeg, gingen over de glastuinbouwsector. Ook werden veel vragen gesteld over het belonen van werknemers en de regels met betrekking tot arbeidsduur. De vraagbaak voor agrarisch werkgevers nam daarnaast onduidelijkheid weg over de cafetariaregeling die in 2018 werd ingeperkt door veranderde wetgeving.

Vaste waarde binnen sector

“Qua veranderingen was het niet zo’n bewogen jaar als in 2017 toen we bijvoorbeeld over de nieuwe cao’s Glastuinbouw en Open Teelten en de Wet Aanpak Schijnconstructies veel telefoontjes kregen”, vertelt Diana Eleveld van de Werkgeverslijn. De Werkgeverslijn is inmiddels een vaste waarde binnen de sector, merkt Eleveld. “Ondernemers weten dat ze met vragen over werkgeverschap bij ons terecht kunnen.” Alle agrarische werkgevers kunnen door een bijdrage van Colland Arbeidsmarkt gratis gebruik maken van de diensten van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

Meer bezoekers website

De Werkgeverslijn bood de agrarische ondernemer in 2018 via de website nog meer achtergrondinformatie, filmpjes en personeelsinstrumenten. Regelingen over bijvoorbeeld huisvesting, loonkosten of arbeidsduur wil een werkgever op zijn of haar eigen tijd doornemen, merkt Eleveld. Door in te spelen op die informatiebehoefte, steeg het aantal online bezoekers naar 126.588. “De werkgever ontdekt onze handige tools zoals voorbeeld arbeidsovereenkomsten in verschillende talen die we online hebben gezet. In 2019 willen we nog meer wetgeving zo praktisch mogelijk vertalen naar de agrarische sector.”

Door webinars en bijeenkomsten te organiseren trekt de Werkgeverslijn daarnaast de aandacht van werkgevers voor actualiteiten die spelen in de sector. “Op die manier bereidt de Werkgeverslijn werkgevers voor op nieuwe regelingen en wetten.”

Meer informatie

Wil je meer weten over de Werkgeverslijn of vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Mirthe Post via mpost@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment