Een dag als projectleider

Benieuwd hoe het is om te werken als projectleider bij Projecten LTO Noord? Hieronder een korte impressie van een dag uit het leven van onze projectleiders bodem en water.

Terwijl je onderweg bent naar je eerste afspraak, bel je met een beleidsmedewerker van het waterschap ter voorbereiding op het volgende projectgroepoverleg over jullie project  erfafspoeling. Aangekomen op het akkerbouwbedrijf ga je met een groep boeren om tafel die graag aan de slag wil met het verbeteren van hun bodemkwaliteit. Jij denkt graag mee over het verbeteren van de vruchtbaarheid van hun bodem en het aanpakken van wateroverlast en droogteproblematiek. Zo lever je samen met agrariërs een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken als waterberging en -kwaliteitsverbetering.

Na je overleg rijd je naar kantoor waar je met collega’s bijpraat tijdens de lunch. Aan het begin van de middag zit je aan tafel met bestuurders van provincies en waterschappen om input te verzamelen voor het projectplan dat je op gaat stellen. Na het overleg ga je op een flexplek aan de slag met het uitwerken van de acties en een planning voor de komende weken. Je communicatiecollega komt langs om wat af te stemmen over de werving voor jullie nieuwe project.

Tussendoor vind je tijd om een taartje mee te eten met een jarige collega. Je belt nog even een potentiële financier om te checken wat de status is van je subsidieaanvraag. Af en toe ga je ’s avonds naar een ledenbijeenkomst van een lokale LTO Noord-afdeling om daar de kansen en voorbeelden uit andere gebieden te presenteren aan een zaal vol boeren en tuinders.

Geen dag is hetzelfde als projectleider bij Projecten LTO Noord!