Waarde toevoegen voor boeren en tuinders, dat is de essentie van mijn werk

In alle jaren dat ik nu voor Projecten LTO Noord werk, heb ik aan veel projecten mijn steentje mogen bijdragen. Als ik terugkijk en zie waar ik vandaag de dag mee bezig ben, dan realiseer ik me dat ik met veel verschillende onderwerpen bezig ben. Ik ben breed inzetbaar en vind het uitdagend om me veel zaken eigen te maken. Toch staat er in mijn denken en doen een ding centraal: het belang van de boeren.

Gezinsbedrijven

Ik vraag me steeds weer af hoe onze projecten letterlijk en figuurlijk van waarde kunnen zijn voor de agrarisch ondernemers. Of het nu gaat om projecten als de Proeftuin Natura 2000, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer of het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren: er zijn mensen, ondernemers, bij betrokken. En achter die ondernemers staan de gezinnen. Gezinnen die een eerlijk inkomen verdienen en die zich dagelijks inzetten voor hun familiebedrijf.

Helicopterview met oog voor detail

Onze projecten zijn er om de boeren en tuinders verder te helpen. Om dit goed te kunnen doen, vind ik het belangrijk om met een helicopterview naar zaken te kijken zonder het oog voor detail te verliezen. Dat lijkt misschien een tegenstrijdige combinatie, maar het lukt mij steeds weer om die combinatie in te zetten. Ik blijf scherp op de kosten en inhoud en ga altijd op zoek naar nieuwe (financierings)mogelijkheden. Die kritische instelling heeft effect op de uitvoering en de resultaten van een project.

Proeftuin Natura 2000

Een goed voorbeeld hiervan is de Proeftuin Natura 2000. Een zeer praktisch project dat mooie resultaten heeft opgeleverd. Zo is door dit project voorkomen dat er altijd een NB-vergunning aangevraagd moet worden, maar dat ook een melding voldoende kan zijn bij Natura 2000 gebieden. Dat scheelt veel inspanning en geld voor de boeren.

KringloopWijzer nader bekeken

Een ander actueel voorbeeld is de KringloopWijzer. Daar werk ik momenteel met een aantal deelnemers en diverse experts aan. We bespreken die onderdelen van de KringloopWijzer waar deze melkveehouders zich minder goed in herkennen en hoe we dat kunnen oplossen. Zo wordt dit instrument steeds meer bedrijfsspecifiek en geeft het de melkveehouder juist die informatie waarmee zijn eigen bedrijf beter in de KringloopWijzer tot zijn recht komt. Mij als projectleider geeft dat een goed gevoel, ik voeg letterlijk en figuurlijk waarde toe. Een mooiere baan kan ik me niet voorstellen!

Cathy van Dijk

No Comments Yet.

Leave a comment