Vruchtbare Kringloop Drenthe opnieuw van start

Goed nieuws voor melkveehouders in Drenthe, Vruchtbare Kringloop gaat daar opnieuw van start. Samen werken de melkveehouders aan een houdbare landbouw en het verminderen van emissies, aldus Jan Bloemerts, regiobestuurder LTO Noord. Communicatie in Vruchtbare Kringloop Drenthe wordt gedaan door projectleider Esther Reinders, de coördinatie van het project gebeurt door Ankie de Jong.

Melkveehouders in Drenthe krijgen tot en met 2021 de mogelijkheid om hun kennis en ervaring met kringlooplandbouw verder uit te bouwen.

Afgelopen jaren is in het project Vruchtbare Kringloop in Groningen en Friesland veel geleerd en gerealiseerd op het gebied van het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en economische duurzaamheid van agrarische bedrijven. Daarom is het mooi dat het project in Drenthe opnieuw wordt opgestart.

Met cijfers VK effecten maatregelen laten zien

De uitdagingen waarmee boeren te maken hebben, worden steeds groter. Volgens regiobestuurder Bloemerts van LTO Noord helpt Vruchtbare Kringloop Noord Nederland om richting beleidsmakers met cijfers het effect van bepaalde maatregelen aan te tonen. ‘Vruchtbare Kringloop kan aan de beleidsmakers, de politiek en de samenleving prachtige resultaten laten zien op het gebied van klimaat, biodiversiteit en broeikasgassenuitstoot.’

Aan Vruchtbare Kringloop in Drenthe kunnen 50 melkveehouders mee doen, verdeeld in studiegroepen. ‘Bij boeren zit veel kennis. Het uitwisselen daarvan is een deel van het succes van dit project. Bij Vruchtbare Kringloop vergelijken melkveehouders hun eigen resultaten met die van collega’s. Maar ze leren ook over de benutting van mineralen en het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. En ze krijgen praktische handvatten op het gebied van bemesting, voeding en teelt’, aldus Jan Bloemerts.

Meer informatie

Deelnemen of Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland Drenthe steunen? Wilt u meer informatie over dit project? Kijk dan op de website www.vruchtbarekringloopnoordnederland.nl of neem contact op met Ankie de Jong via adjong@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment