Vruchtbare Kringloop brengt landbouwvisie in de praktijk

‘Wij zijn de voorlopers van de nieuwe landbouwvisie van Carola Schouten!’ Deze enthousiaste reactie werd gegeven op de kennisdeelmiddag die Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland maandag 10 september organiseerde voor de Friese melkveehouders. In haar recent gepresenteerde landbouwvisie geeft minister Schouten aan dat kringlooplandbouw de toekomst heeft.

Naast Noord-Nederland geven ook in de Achterhoek, Overijssel, Gelderland en Noord-Holland innovatieve Vruchtbare Kringloop-projecten uitvoering aan de landbouwvisie die minister Schouten heeft gepubliceerd. Vruchtbare Kringloop brengt in praktijk wat de minister voor ogen heeft: samenwerking tussen boeren, boeren pakken zelf hun verantwoordelijkheid en een nauwe samenwerking met ketenpartijen. Met als resultaat een betere bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en economische duurzaamheid in de agrarische sector.

Kennisontwikkeling staat daarbij centraal. Via studiegroepen, demovelden en expertbijeenkomsten wordt gewerkt aan kennisontwikkeling. Zo werd in september in de Achterhoek een thema-bijeenkomst over grondgebondenheid georganiseerd. Grondgebondenheid is de basis voor een toekomstbestendige melkveehouderij. In oktober wordt voor de deelnemers in Overijssel eenzelfde bijeenkomst gehouden. Zo helpt Vruchtbare Kringloop deelnemende boeren om regels en eisen als een uitdaging te zien in hun ambities. Ook zo’n bijeenkomst bijwonen of meedoen met het project? Kijk dan op de website van Vruchtbare Kringloop.

No Comments Yet.

Leave a comment