Vruchtbare bodem door ‘organische lasagne’

Op donderdag 24 maart reed agrariër Bram de Vos voor het eerst kersverse Bokashi uit over zijn land. Bokashi – het Japanse woord voor “goed gefermenteerd organisch materiaal” heeft alles te maken met Bodem en Water, twee onlosmakelijk met elkaar verbonden elementen die op elk agrarisch bedrijf een belangrijke rol spelen bij de opbrengst van gras en gewas in een vruchtbare bodem.

Over de vraag welke rol Bokashi hierbij kan spelen, hield het project Bodem & Water in het Vechtdal samen met ANV De Ommer Marke een demo-bijeenkomst. De pilot Bokashi wordt uitgevoerd binnen het programma Ruimte voor de Vecht. Eén van de projecten binnen dit programma is Toekomstgericht boeren met bodem en water in het Vechtdal. Tijdens de bijeenkomst werd de Bokashikuil die in december jl. is aangelegd, opengemaakt en over het land uitgereden. Daarnaast presenteerden betrokken partijen de resultaten van het gebruik van Bokashi en werden met genodigden uit de agrarische sector , waterschappen en gemeenten ‘rond de kuil-gesprekken’ gevoerd over de mogelijkheden van Bokashi.

Bokashi is een efficiënte wijze om organisch restmateriaal terug te geven aan de bodem. Door organisch restafval op locatie te fermenteren, worden afvoerkosten bespaart en optimale omstandigheden voor een goede bodemvruchtbaarheid gecreëerd. Voor de onderzoeken in het Vechtdal is riet en slootmaaisel van het Waterschap Drents Overijsselse Delta gebruikt. Daarmee is het waterschap één van de partners binnen deze ‘Bokashi-proef’.

200

No Comments Yet.

Leave a comment