Vrijwillige Kavelruil

Vrijwillige kavelruil is uitgegroeid tot een belangrijk instrument voor structuurverbetering in de landbouw. Grondgebonden agrarische bedrijven hebben veel belang bij een goede verkaveling. Kavelruil kan bijdragen aan het ontstaan van grotere en beter bewerkbare percelen, kavels dichter bij huis en vergroting van de huiskavel. Het levert ook een positieve bijdrage voor de maatschappij. Minder transportbewegingen verhoogt de verkeersveiligheid en verlaagt de CO2-uitstoot. Daarom participeren gemeenten en provincies vaak in een vrijwillig kavelruiltraject. Projecten LTO Noord werkt als kavelruilbegeleider, maar ook als aanjager van een kavelruilproject en gesprekspartner voor alle betrokken partijen. Ook verzorgt Projecten LTO Noord de procesondersteuning en communicatie rond een kavelruil.

Klik hier voor meer informatie.