VragenVuur: vergistingsproject Oxe van idee tot werkend concept

In Oxe (bij Bathmen, gemeente Deventer) hebben vijf koeienboeren de handen ineengeslagen om een koemestvergistingsinstallatie te ontwikkelen. Collega Birgitte Keijzer in gesprek met adviseur Karel Horn van Noaber-Energie over de aanpak binnen het project en de kansen wanneer een werkend concept is neergezet.
Birgitte Keijzer: De meningen over biogasinstallaties zijn verdeeld. Waarom geloof jij wel in dit koemestvergistingsproject?

Karel Horn: “Allereerst door het enthousiasme van de deelnemende koeienboeren: dit idee is van henzelf, wij ondersteunen ze bij het realiseren van hun plan. Het is de bedoeling dat bij iedere boer een vergistingsinstallatie op erf komt waar enkel koeienmest wordt vergist. Dat heeft voordelen voor het bedrijf, omgeving en milieu: met het vergisten voorkomen we dat er methaan vrijkomt uit de mest naar de lucht en het gebruik van biogas is een stuk milieuvriendelijker dan aardgas. De boer gebruikt zijn mest efficiënt en verdient er op termijn zelfs geld mee.”

Birgitte: Ruim drie jaar geleden ontstond het plan bij de vijf boeren, maar het blijkt lastig om van een idee tot een goed werkend concept te komen.  

Karel: “Daarom zijn onder andere jij en ik betrokken om te helpen bij de realiseren van de koemestvergistingsinstallatie. Er moet nagedacht worden over de organisatievorm: verenigen de boeren zich in een coöperatie of in een bv? Welke subsidies en financieringsvormen zijn er? Op welke manier leveren we de duurzame energie terug aan het net? Hoe regelen we het contractueel met geïnteresseerden in de energie van de koemestinstallatie?”

Birgitte: Het is echt een pilotproject, waarin veel wordt uitgeprobeerd. Daarom is het belangrijk dat dit project als zodanig erkend wordt door het ministerie van LNV.

Karel: “Klopt, de boeren lopen namelijk tegen praktische zaken aan waarvoor ze soms zelfs een ontheffing nodig hebben. Wij zouden bijvoorbeeld de mest van twee ‘buurboeren’ in één vergister willen verzamelen om net wat meer capaciteit te krijgen en ook kleinere boeren aan te sluiten. Ook moeten stalvloeren aangepast worden, maar daardoor raken de deelnemers hun Rav-status kwijt. De aanvraag voor proeftuin ligt bij het ministerie en ik heb goede hoop dat we een positief antwoord krijgen. Dit is met recht een voorbeeld van circulaire landbouw te noemen.

Birgitte: Wanneer denk je dat het eerste duurzame gas aan het gasnet toegevoegd kan worden?

Karel: “Het is wachten op de financiering en vergunningen, ik verwacht dat in september de schop in de grond gaat voor het bouwen van de koemestvergistingsinstallaties. Als alles goed gaat zit omgeving Oxe over een klein jaar aan het groene gas van koemest.”

Birgitte: En dan wordt het ook interessant voor andere gebieden.

Karel: “Inderdaad, er ontstaat hier iets nieuws. We ontwikkelen algemeen modellen zodat andere boeren gebruik kunnen maken van onze kennis en ervaringen. Koemestvergistingsinstallaties bieden kansen, net zoals zonnepanelen op agrarische daken.” 

Meer informatie

Meer weten over dit project? Kijk op www.noaber-energie.nl of neem direct op met Birgitte Keijzer door te mailen naar bkeijzer@projectenltonoord.nl of te bellen naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment