VragenVuur: tropische specerijen telen in Nederland

Kunnen specerijen die in warme landen geteeld worden mogelijk ook in Nederland gekweekt worden? Die vraag probeert collega Harrie Vreman te beantwoorden in het project NEXTgarden Ingrediënt Farm. In dit Vragenvuur spreken we Harrie samen met Henk Gertsen, voorzitter van Stichting Tuinbouw Overbetuwe Liemers (STOL).

Harrie: Wat is voor Stichting Tuinbouw Overbetuwe Liemers (STOL) de reden geweest om te investeren in het project NEXTgarden Ingrediënt farm?

Henk: Sinds het oude tuinbouwgebied plaats moest maken voor woningbouw kregen we met de locatie Bergerden de mogelijkheid om een nieuw tuinbouwgebied te ontwikkelen. De stichting STOL heeft daarvoor 200.000 euro beschikbaar. Geld dat specifiek gelabeld is voor innovatieve en duurzame ontwikkelingen in de tuinbouwsector. We investeren bijvoorbeeld in de ontwikkeling van duurzame energieprojecten , zoals het benutten van overtollige warmte in de kassen. Maar ook het telen van tropische specerijen past heel goed bij onze doelstelling aanjager te zijn van nieuwe ontwikkelingen.

Harrie: Wanneer is dit project wat jou betreft geslaagd?  

Henk: Als het een impuls geeft aan de tuinbouwsector in Bergerden en het tuinders toekomstperspectief biedt. Specerijenfabrikanten staan te springen om kruiden van eigen bodem en hebben zich ook al verbonden aan dit project. Specerijen uit Nederland halen is niet alleen duurzamer, als fabrikant heb je ook beter zicht en controle op de productie ervan. Maar waar het mij om gaat is de uitstraling en de ontwikkeling middels innovaties van dit tuinbouwgebied.  

Harrie: We zijn al op de goede weg, onlangs is het studenten Toegepaste Biologie van de HAS gelukt om kurkuma en zwarte peper te vermeerderen. Een mooi succes, wat was volgens jou de moeilijkheid in dit proces?

Henk: Het is belangrijk dat we de specerijen via weefselkweek kunnen vermeerderen, dus in een laboratorium. Daarmee kweek je namelijk schoon en ziektevrij plantmateriaal. Het was heel moeilijk om de planten vrij van bacteriën en schimmels te krijgen, maar kurkuma hebben we in de weefselkweek kunnen zetten. We hebben vervolgens een soort geselecteerd die goed presteert op gewicht, groeisnelheid, lengte.

Harrie: We moeten nog veel onderzoek doen, hoelang denk jij dat het nog duurt voordat telers uit Bergerden aan de slag kunnen met de tropische specerijen?

Henk: Komend jaar onderzoeken we hoe kurkuma en zwarte peper het best geteeld kunnen worden. We gaan de kassen in om de beste klimaatomstandigheden vast te stellen, we onderzoeken bemesting, knolontwikkeling, beworteling. Ik hoop dat we komend jaar grote stappen zetten, dat we ook meer ontdekken over het goed drogen en vermalen van deze specerijen. Dan kunnen we dit project breder uitrollen en zullen de tuinders er ook meer bij betrokken worden. En dat is nodig ook, want de tijd dringt!  

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Harrie Vreman via hvreman@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment