VragenVuur: Praten met één stem

Op het gebied van arbeid, werkgeverschap en onderwijs trekken de drie regionale LTO-organisaties en LTO Nederland samen op. Van grote waarde, vinden Wim van den Boomen, portefeuillehouder Goed Werkgeverschap en Economisch Beleid bij LTO Nederland en projectleider op sociaaleconomische thema’s Liesbeth van der Vegt. “Samen hebben we één stem.”

Liesbeth van der Vegt: “We werken al jaren samen aan projecten over arbeidsmarkt, werkgeverschap en leven lang ontwikkelen Wat is voor jou de toegevoegde waarde van samenwerking in de LTO-familie?” 

Wim van den Boomen: “Ik ben nu vijf jaar portefeuillehouder Goed Werkgeverschap en Economisch Beleid bij LTO Nederland. Sinds mijn aantreden zie ik de samenwerking met en tussen de regionale Lto’s op het gebied van arbeid, werkgeverschap en onderwijs alleen maar groeien. Dat geldt ook voor samenwerking met onze sociale partners overigens. Een goede ontwikkeling wat mij betreft, want daardoor praten we met één stem aan de relevante, landelijke bestuurs- en beleidstafels en oefenen we meer invloed uit vanuit de ervaringen en signalen die de regio’s inbrengen.”

Liesbeth: “Ik merk ook dat onze inmenging van waarde is bij die landelijke bestuurs- en beleidsoverleggen, we proberen via projecten veel uit in de agrarische sector en hebben daardoor veel praktijkvoorbeelden.”

Wim: “Klopt, ik denk dan bijvoorbeeld aan de totstandkoming van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. De bestaande keurmerken werkten niet voor de agrarische sector, dus zorgen we zelf voor een keurmerk dat wel tegemoetkomt aan de wensen van agrarische ondernemers. Met succes, het keurmerk waarborgt de kwaliteit en veiligheid van tijdelijke huisvesting voor medewerkers op land- en tuinbouwbedrijven en is onlangs geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie.” 

Liesbeth: “Ook bijzonder vind ik wat we realiseren met Agro Werkt Onbeperkt, voor mensen met een arbeidsbeperking die (willen) werken in de agrarische sector. Ik heb het idee dat we hierin een voorbeeld zijn voor andere sectoren en trots mogen zijn op wat onze ondernemers op dit thema al jarenlang doen.”

Wim: “Zeker, de agrarische sector ziet de toegevoegde waarde van mensen met een beperking en met een project zoals Agro Werkt Onbeperkt ondersteunen wij agrarische werkgevers in het hierin te doorlopen proces en delen we deze ondernemerservaringen. Het past ook goed bij onze sector, van oudsher, maar ook bijvoorbeeld in de multifunctionele landbouw, zoals een zorgboerderij.”

Liesbeth: “Wat zijn volgens jou de komende jaren belangrijke thema’s op het gebied van goed werkgeverschap waarin nauwe samenwerking in de agrarische sector onmisbaar is?”

Wim: “Momenteel is de uitvoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans iets waar werkgevers mee worstelen. Wij ondersteunen ze daarbij, via de Werkgeverslijn land- en tuinbouw bijvoorbeeld. De komende jaren ligt wat mij betreft de focus op een leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid: hoe houden we voldoende goed geschoolde werknemers in de agrarische sector aan het werk? Daarnaast willen we werkbare cao’s voor onze werkgevers realiseren. Nauwe samenwerking in de LTO-familie, is en blijft daarbij van grote betekenis.”

Meer informatie

Meer weten over de projecten van projectleider Liesbeth van der Vegt? Samenwerken of deelnemen aan een van haar projecten? Neem dan contact op met Liesbeth via 088 888 6677 of mail naar Liesbeth van der Vegt lvdvegt@projectenltonoord.nl.

No Comments Yet.

Leave a comment