VragenVuur: landbouwinnovatie stimuleren

LTO Noord heeft kennis van de agrarische sector terwijl Horizon Flevoland ondersteunt met financiering en regelingen. Met beiden een breed netwerk willen programmamanager Andries Middag en directeur Horizon Flevoland, Marco Smit agrarische innovatie in de provincie Flevoland stimuleren. “Pionieren zit in de genen van iedere boer en tuinder hier.” 
Andries Middag: Gezamenlijk werken we aan de Opgave Landbouw Meerdere Smaken, met onder meer Proeftuinen gericht op innovatieve boeren en tuinders, om de agrofoodsector in deze provincie toekomstbestendig te maken. Waarom is dit nodig volgens jou?

Marco Smit: “De Flevolandse agrofoodsector loopt voorop in de wereld, maar die wereld staat niet stil. We moeten blijven vernieuwen en daar hebben we juist in Flevoland de mogelijkheden en kansen voor. We hebben de beste landbouwgrond die er is en pionieren zit in de genen van iedere Flevolandse boer en tuinder. Gezamenlijk moeten we antwoord geven op uitdagingen als klimaatverandering en groei van de wereldbevolking.”

Andries: “Tegelijkertijd is ook meer verbinding tussen producent en consument belangrijk. We werken in onze proeftuinen bijvoorbeeld ook aan korte ketens en lokale en regionale verbinding.”

Marco: “Inderdaad, dat moet een vast onderdeel zijn van ieder project. De provincie ligt dicht tegen de Randstad aan, dus ook daarom is Flevoland bij uitstek geschikt om te werken aan verbinding met de maatschappij. Boeren en tuinders kunnen bijvoorbeeld laten zien hoe ze afval herwaarderen tot een nieuw product en werken aan kringlooplandbouw. Of neem bijvoorbeeld de Boerderij van de Toekomst die tegen Lelystad aan ligt. Hier wordt onder meer gewerkt met zogenaamde strokenteelt, wat beter is voor de biodiversiteit en het bodemleven en helpt bij management van plagen en ongedierte. Op fietsafstand van de stad!”

Andries: De Akker van de Toekomst in Ens, met onder andere 1 op 5-teelt is ook een mooi voorbeeld van pionieren. Boeren die meedoen aan Proeftuin Flevoland zijn voorlopers en lopen vaak tegen moeilijkheden aan op het gebied van wet- en regelgeving of financiën. Hoe helpen we die vooruitstrevende boeren en tuinders?

Marco: “Jullie hebben contact met boeren en tuinders en landbouwdeskundigen. Gezamenlijk zetten we programma’s en projecten op en maken dat bekend. Horizon Flevoland financiert daarnaast ook innovatie, wanneer de bank dat niet kan. Heel praktisch ondersteunen we bijvoorbeeld bij een subsidieaanvraag of ontheffing en een gesprek met de accountmanager. Maar we kunnen dankzij ons internationaal netwerk ook begeleiden bij de export.”

Meer informatie

Ook meedenken over landbouwinnovatie? Ideeën voor de proeftuinen? Neem dan contact op met Andries Middag door te mailen of bel naar 088 888 6677.


No Comments Yet.

Leave a comment