VragenVuur: Hoe maken we de agrarische sector toekomstbestendig in de Foodvalley regio?

25 partijen, zowel private partijen als boerenorganisaties, bundelen hun krachten in Landbouwnetwerk Regio Foodvalley, voorheen Landbouwnetwerk Salentein. Collega Ilona Baan in gesprek met voorzitter Henk Kievit.

Ilona Baan: Wat is de reden dat het Landbouwnetwerk in 2019 van start is gegaan?

Henk Kievit: “De afstemming tussen provincies, waterschappen, boeren en boerenorganisaties, waaronder LTO, verliep niet altijd even soepel. Er spelen veel vraagstukken om een vitaal buitengebied te blijven behouden. De beschikbare ruimte in de regio moet goed worden benut, waarbij zowel individuele als maatschappelijke belangen worden gediend. Een goede samenwerking tussen alle partijen is essentieel om dit doel te bereiken.”

Ilona: Dus het Landbouwnetwerk is hard nodig?

Henk Kievit: “Ja, want alle deelbelangen van verschillende partijen moeten goed op elkaar worden afgestemd. Ook zorgt het Landbouwnetwerk voor een goede balans tussen de bepalende rol van overheden en eigen initiatieven. Wij wilden geen nieuwe werkorganisatie starten, maar een platform initiëren waar bestaande werkorganisaties elkaar weten te vinden. Het heeft tijd gekost voordat het Landbouwnetwerk goed op gang kwam, maar het kost ook tijd om kennis met elkaar te maken en elkaar écht te leren kennen; elkaar te “beleven”. Zonder de netwerkfunctie van het Landbouwnetwerk zou de Regio Deal Foodvalley moeilijk of niet tot stand zijn gekomen en is voor de uitvoering in de komende drie jaar zeer behulpzaam als stakeholdernetwerk.“

Ilona: Het Landbouwnetwerk zal succesvol zijn wanneer er concrete oplossingen voor individuele bedrijven geboden worden. Hoe pakt het Landbouwnetwerk dit aan?

Henk: “Deze stelling dekt niet helemaal de lading. Voor boeren is het uiteraard van belang dat er concrete oplossingen worden geboden, maar het Landbouwnetwerk dient ook collectieve belangen, zoals het voorkomen van leegstand en afstemming over energievoorziening. Het netwerk faciliteert initiatieven. Ze zenden niet continu, het is een collectief feestje. Een mooi voorbeeld van een concrete oplossing is het Zicht op de Toekomst-traject, waarbij een boer met een ondernemersbegeleider het gesprek aangaat en een spiegel van buiten voorgehouden wordt. Hierbij werkt de boer aan vragen als ‘wat kan ik beter doen?’ en ‘hoe kan ik naar de toekomst kijken met mijn bedrijf?’.”

Ilona: Een dienst van het Landbouwnetwerk is het Agroloket dat het complete aanbod van initiatieven weergeeft, inclusief subsidieregelingen en agendafunctie. Wat heeft de boer aan het Agroloket?

Henk: “Een boer heeft genoeg vragen. Die heb ik zelf ook. Het Agroloket is één plek in één gebied waar elke soort boer naartoe kan bellen en een vraag kan stellen en kan laten oplossen. Het Agroloket heeft korte lijntjes met kennisinstellingen en overheden en kan hierdoor snel doorverwijzen. Zo biedt het loket een Agroscan aan als een boer zijn bedrijfsmodel wil laten doorlichten. Daarnaast brengt het Agroloket in kaart welke vragen leven onder agrariërs. Wanneer dezelfde vragen vaker worden gesteld, kan het Landbouwnetwerk hier op inspelen door daar een werkgroep of andere initiatieven voor op te zetten.”

Ilona: Waarom zou je partner willen zijn van het netwerk?

Henk: “Samen kunnen we blijven werken aan de toekomstbestendigheid van de agrarische sector in de Foodvalley regio door eigen belangen die onderdeel uitmaken van een groter belang bij elkaar te brengen. Iedereen die deze coöperatieve gedachte deelt is uitgenodigd zich aan te sluiten. Het Landbouwnetwerk is geen praatclub, maar een club die echt wat doet.”

Meer informatie

Meer weten over dit project? Binnenkort wordt de vernieuwde website gelanceerd. Kijk vooralsnog op www.landbouwnetwerksalentein.nl, neem direct op met Ilona Baan door te mailen naar ibaan@projectenltonoord.nl of te bel naar het Agroloket: 088 888 6633.

www.landbouwnetwerksalentein.nl

No Comments Yet.

Leave a comment