VragenVuur: heft in handen met Waterwijs Boeren

Het is belangrijk dat agrariërs zelf het heft in handen nemen om de nitraatuitspoeling te verminderen, vinden LTO Noord-bestuurder Henk Jolink en projectleider Michaela van Leeuwen. Beiden zijn ze betrokken bij het Gelderse DAW-project Waterwijs Boeren om de nitraatuitspoeling te verminderen in de grondwaterbeschermingsgebieden.
Michaela van Leeuwen: Wat maakt het project Waterwijs Boeren anders dan andere projecten volgens jou?

Henk Jolink: “De urgentie. Agrariërs uit de grondwaterbeschermingsgebieden Haarlo, Olden-Eibergen, ’t Klooster en Dinxperlo zijn niet verplicht om mee te doen aan dit project, maar het is ook niet vrijblijvend. Voortkomend uit het 6e Nitraatactieprogramma zijn namelijk afspraken gemaakt om de nitraatuitspoeling te verminderen in de grondwaterbeschermingsgebieden. Daarmee voorkwamen we dat de regels met betrekking tot mest en teelt al aangescherpt werden.”

Michaela: Wat als het op gebiedsniveau niet lukt onder een nitraatgehalte van 50 mg per liter grondwater te komen?

Henk: “Het doel is dat minstens 80% van de landbouwgrond meedoet. Er wordt bijgehouden welke maatregelen boeren gaan toepassen of al toegepast hebben. Van al die toegepast maatregelen wordt berekend wat het effect is. Als er een daling in is gezet door de genomen maatregelen zijn wij op de goede weg en blijven wij weg van aangescherpte bemestingsnormen en uitsluiting van teelten. Uiteraard sta je er niet alleen voor, er is ook voldoende ondersteuning vanuit het project. En zeker wordt er rekening gehouden met de twee extreme droge jaren.”

Michaela: In dit project wordt veel gemonitord, waarom is dat belangrijk volgens jou?

Henk: “De continu monitoring vind ik een van de grootste voordelen, want meten is weten. Gedurende het project kijken we naar de effecten van de genomen maatregelen. Dat geeft inzicht, want hoe is de benutting op een perceel? Waar is de uitspoeling het grootst en waardoor zou dat komen? Met deze informatie kunnen boeren efficiënter sturen en dat levert uiteindelijk een financieel hoger bedrijfsresultaat op.”

Michaela: Jij zit ook in het bestuur van Waterwijs Boeren om te adviseren. Het project loopt nu bijna een jaar, wat is jouw eerste indruk? 

Henk: “Ik zie het bewustzijn over nitraatuitspoeling groeien. De eerste maatregelen zijn genomen, zoals het plaatsen van stuwtjes. Boeren hebben al veel kennis, het gaat nu om aanscherping. Het advies van een externe specialist over bemesting, landbewerking, andere teelten kan helpen het net even anders te doen. Dat zie ik nu gebeuren bij de boeren in het gebied.”

Meer informatie

Waterwijs Boeren valt onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Wilt u meer weten over het project Waterwijs Boeren? Neem dan contact op met projectleider Michaela van Leeuwen via mavleeuwen@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment