VragenVuur: Eerlijke vergoeding voor droogteschade

Een goede vergoeding voor boeren die schade lijden als gevolg van grondwaterwinning, daar werkt collega Cor Udding al sinds 1992 aan. In dit VragenVuur spreken we Cor samen met Henderikus Houwing, voorzitter van de werkgroep die zich inzet voor een vergoeding voor agrariërs rondom Emmen. Wat drijft ze om dit werk te doen en hoe gaan ze om met hobbels op de weg?

Jullie doen dit werk al sinds 1992. Henderikus, jij bent voorzitter en aanspreekpunt voor gedupeerden van WMD en Emmtec. Waar haal jij de motivatie vandaan voor dit proces?

Henderikus: Ik weet nog hoe het vroeger was in en rondom Emmen. Iedere boerderij had wel een put om water uit de grond te halen. Bij mijn eigen boerderij staat de grondwaterstand 10 meter beneden het maaiveld, op andere percelen is dat nog erger. Dat komt door de grondwaterwinningen. De plant kan niet meer bij het grondwater en is nu alleen afhankelijk van regenwater. Dat heeft financiële gevolgen voor agrariërs. Daar ligt mijn motivatie, want die schade moet gewoon vergoed worden.

Het was niet gemakkelijk om de geleden schade door waterwinning te vergoeden. Cor, welke rol heb jij in dat proces?

Cor: ik ondersteun de werkgroep bij de stappen die ze ondernemen. Ik denk mee in de strategie en aanpak. Het hele proces van realisatie dat er schade is door grondwaterwinningen, aanvragen, begeleiden en vaststellen van het onderzoek duurt lang. Droogteschade uitbetaling door de WMD verloopt vlot, en die door Emmtec nu uiteindelijk ook. Het heeft veel inzet en standvastigheid gevraagd van de werkgroep. Meerdere keren zijn de betrokkenen in bijeenkomsten geïnformeerd als het echt spannend werd. Nu worden ze jaarlijks per brief op de hoogte gehouden van de betaling. Achteraf gezien is het best knap dat we zolang hebben vol gehouden en dat er toch nog na 15 jaar een overeenkomst met Emmtec is gesloten.

Brengen nieuwsberichten als ‘boeren ontvangen te weinig droogteschade’ de goede verstandhouding niet in gevaar?

Henderikus: Het ligt gevoelig, er zijn instanties zoals Droogteschade.nl die denken een hoger schadebedrag te kunnen regelen voor agrariërs. Daar staan we als werkgroep natuurlijk voor open, maar we willen de bestaande overeenkomsten níet in gevaar brengen. We pakken dat dus zorgvuldig aan.

Hoe gaan jullie om met onrust door zulke nieuwsberichten of nieuwe kennis?

Cor: Er wordt gezegd dat nieuwe computermodellen en kennis van de ondergrond leiden tot andere inzichten en mogelijk ook wel tot andere schadebedragen voor agrariërs. Maar dat is nu nog niet duidelijk. Henderikus: Misschien moet de werkgroep zelfs nieuw onderzoek initiëren naar de gevolgen van waterwinning in en rondom Emmen. De werkgroep houdt de ontwikkelingen in ieder geval nauwlettend in de gaten.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over droogteschade contact op met Cor Udding via cudding@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment