VragenVuur: een meer programmatische aanpak

In onze Eindejaarsbrochure gaven we het al aan: we werken in 2020 aan een meer programmatische aanpak. Maar wat houdt dat in? Wat betekent dat voor onze projecten? Ton Kraakman voelt manager Gerbert van der Wal aan de tand.
Ton Kraakman: In 2020 gaan Projecten en LTO Noord nog nauwer met elkaar samenwerken aan een meer programmatisch werkwijze. Wat gaat ons dat opleveren?

Gerbert van der Wal: “We hebben al vele kwaliteiten onder één dak zitten en zetten concrete projecten op om het verdienvermogen van boeren en tuinders te verbeteren. Via het innovatiefonds van LTO Noord investeren we ook zelf in praktische toepassingen van innovaties en dankzij de relatiebeheerders van LTO Noord zijn we dagelijks in gesprek met agrariërs over wat er leeft in de sector. In 2020 gaan we bovenstaande punten op praktische wijze verbinden en op een aantal thema’s de krachten meer bundelen: een programmatische werkwijze. Dat maakt duidelijker waar we voor gaan en staan en biedt aanknopingspunten aan externe partners zoals overheden en kennisinstellingen om meer samen te werken. Er komt zoveel op de sector af: we moeten de krachten bundelen, extern en intern. "

Ton: Wat merkt de buitenwereld van ons programma-aanpak?

Gerbert: “We stellen duidelijkere doelen en brengen meer samenhang in de verschillende projecten door ze te plaatsen onder overkoepelende thema’s. Onze belangrijkste criteria zijn en blijven echter dat we bijdragen aan het verdienvermogen van boeren en tuinders, bijdragen aan hun maatschappelijke positie en bijdragen aan zekerheid voor hun bedrijfsvoering. We staan voor ondernemende, vernieuwende programma’s die ontwikkeld zijn op basis van gesprekken met bestuurders en leden van LTO. Op het thema Energie zie je bijvoorbeeld dat we de positie van agrariërs heel concreet hebben gemaakt. En recent hebben we de eerste stappen gezet naar het programma ‘Voor de volgende generatie’, gericht op jongere agrariërs, met daarin onder meer thema’s als ondernemerschap en bedrijfsopvolging.”

Ton: Welke thema’s naast Energie zijn er nog meer bepaald?

Gerbert: "Programma’s ontwikkelen is geen doel op zich, maar het geeft ons wel richting. Naast Energie en Voor de volgende generatie zullen dus in ieder geval Bodem, Water, (Agro-)biodiversiteit, Emissiereductie, Kringlopen en Arbeidsmarkt en Onderwijs verder uitgewerkt worden. Belangrijk is ook de gebiedsgerichte aanpak, de schaal van de regio is belangrijk voor de herkenbaarheid.”

Ton: Door het uitvoeren van projecten toets je of iets werkt in de praktijk. Projecten blijven we dus naast de programma’s uitvoeren.

Gerbert: “Klopt, er zijn mooie voorbeelden van geslaagde projecten die vervolgens als onderdeel van landelijk beleid zijn vastgesteld. Projecten zijn resultaatgericht en helpen boeren en tuinders concreet stappen zetten. Ondernemen in de agrarische sector vraagt veel, nu en in de toekomst. We willen niet dromen, maar keihard werken om zelf vorm te geven aan die toekomst. Projecten zijn daar bij uitstek een geschikte werkwijze voor.”

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de werkwijze van Projecten LTO Noord? Neem dan contact op met Ton Kraakman of Gerbert van der Wal door te bellen naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment