VragenVuur: duurzaamheid in de glastuinbouwsector

Samenwerking is het middel om de regionale glastuinbouwsector te verduurzamen, vinden zowel Gerard Selman, programmamanager Glastuinbouwpact Bommelerwaard en Neerijnen als Willem Posthouwer, wethouder gemeente Zaltbommel. In dit VragenVuur bespreken ze hoe ze dat met de deze maand ondertekende Deal voor Duurzaamheid vormgeven.

Gerard: Met de Deal voor Duurzaamheid onderstrepen onder meer de gemeente Zaltbommel en de glastuinbouwsector in de regio dat ze zich inzetten voor verduurzaming van de tuinbouw. De deal richt zich volgens mij op meer dan alleen verduurzaming, hoe zie jij dat?

Willem: Dat ben ik met je eens, het is ook een deal voor samenwerking. Met onze handtekening benadrukken we dat we samen aan de lat staan voor verduurzaming. Tuinders mogen van de gemeente betrokken- en bereidheid verwachten bij het oppakken van knelpunten. Denk aan de aanleg van een nieuw rioleringsnetwerk voor de glastuinbouw bijvoorbeeld.

Gerard: In de voorbereiding naar deze deal hebben we daarom uitgebreid de tijd genomen om die samenwerking goed in te richten. Waarom is dat zo belangrijk denk je? 

Willem: De gemeente Zaltbommel wil in 2040 vrij van fossiele brandstoffen zijn. Dat is een flinke uitdaging waarvoor we de land- en tuinbouwsector echt nodig hebben, die is namelijk goed voor 59 procent van het totale energieverbruik in Zaltbommel. We vragen dus veel van de sector. Dan is oog voor elkaars belangen en een goede verstandhouding ontzettend belangrijk. Zonder elkaar halen we het niet! Met deze deal zetten we dus in op langdurige samenwerking met als doel het fossiele energieverbruik naar 0 te brengen.

Gerard: De tuinbouwsector vindt een goed CO2-netwerk belangrijk, wat zijn nog meer uitdagingen wat jou betreft? 

Willem: Ik vind het belangrijk dat dat CO2-netwerk enkel is ingericht met groene CO2, dat is een uitdaging. Ik denk daarnaast ook direct aan een bestendig en goed functionerend elektriciteitsnetwerk. Met het Glastuinbouwpact zijn jullie daar mee bezig, maar er moet nog veel gebeuren. Daarnaast zijn voor het gebruik van aardwarmte voor de glastuinbouw ook nog wel wat juridische hobbels te nemen, daar staat de gemeente voor aan de lat. De grootste uitdaging voor de tuinders is denk ik of het allemaal financieel en technisch lukt.

Gerard: Met ondertekening van deze deal geeft de gemeente Zaltbommel in ieder geval aan er voldoende vertrouwen in te hebben. Waar kijk jij het meest naar uit wat betreft verduurzaming in de glastuinbouwsector in de regio?  

Willem: Deze deal geeft kansen aan ondernemers om te investeren en innoveren in duurzaamheid in de glastuinbouwsector, kom maar op met ideeën! Ik zie in de toekomst een gezamenlijk energiebedrijf voor me. Dan hebben we nog wel heel wat stappen te zetten hoor en dat maakt mij soms wel ongeduldig, het mag sneller!

Meer informatie

Meer weten over duurzaamheid in de glastuinbouwsector of het Glastuinbouwpact Bommelerwaard? Neem dan contact op met projectleider Gerard Selman via gselman@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment