Vooruitgang in innovatief project spuiwater

Fruittelers kunnen spuiwater goed gebruiken als hulpstof bij de bestrijding van onkruiden, als meststof en ook na de oogst voor de stimulering van de bladval en de snellere bladvertering. Dit blijkt uit de tussentijdse resultaten van het innovatieproject hergebruik spuiwater in de fruitsector, waarbij collega Edwin Haasjes betrokken is. Hij laat weten dat inmiddels vrijstelling is gekregen om ook in het najaar het product toe te passen. Lees meer in onderstaand artikel van Nieuwe Oogst.

De Utrechtse fruittelers Wim van Wijk en Kees van Dijk hadden in eigen experimenten al enkele jaren ervaring in hun boomgaarden met het hergebruik van spuiwater, de restvloeistof uit chemische luchtwassers van varkensbedrijven. Vanaf 2018 draaien zij mee in een innovatieproject om de meerwaarde van de toepassingen met spuiwater in praktijkonderzoek te toetsen en cijfermatig te onderbouwen.

Fruittelers en varkenshouder

Het project loopt tot en met 2021 en is mogelijk gemaakt door LTO Noord Fondsen, de provincie Utrecht en ELFPO (Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling). Wageningen University & Research en adviesorganisatie Delphy begeleiden de praktijkproeven. Projecten LTO Noord is verantwoordelijk voor de projectleiding. Naast de fruittelers Van Wijk en Van Dijk werkt ook varkenshouder Wim van Vulpen mee in het project.

Werking herbiciden versterken

Vorige week werd op het bedrijf van Van Wijk in 't Goy een bijeenkomst gehouden om de resultaten van een onkruidproef te laten zien en om andere toepassingen toe te lichten. Bij de onkruidbestrijding wordt spuiwater gebruikt als drager om de werking van herbiciden te versterken. In de proef heeft Van Wijk de zure restvloeistof toegepast in combinatie met Agil 100EC, een proefmiddel van fabrikant Certis en Roundup. Het proefmiddel krijgt waarschijnlijk volgend jaar een officiële toelating in grootfruit.

Van Wijk laat bij de rondgang langs de objecten zien dat het prima lukt om met behulp van spuiwater de dosering van de herbiciden met 25 procent te verlagen. 'Het is belangrijk om goed schoon te beginnen en de toepassing in het voorjaar uit te voeren op jong onkruid, zowel breedbladige onkruiden als grassen. Een eerdere proef wees uit dat halvering van de dosering herbiciden nog een stap te ver is', vertelt de fruitteler.

Lees verder op de website van Nieuwe Oogst

Meer informatie

Deze proef over spuiwater volgen en op de hoogte blijven van de laatste resultaten? Neem dan contact op met Edwin Haasjes via ehaasjes@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment