Stap voor stap naar een energieneutrale melkveehouderij in Utrecht

Het icoonproject Voorbeeldbedrijven binnen het traject Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht werkt nu bijna twee jaar aan de realisatie van een energieneutrale melkveehouderij in Utrecht in 2020. Collega’s Wouter Veefkind en Gideon Kuijpers zijn namens Projecten LTO Noord betrokken bij dit project. Tijd om een blik te werpen op de voortgang.

Op de drie bedrijven van de familie Peek, Oskam en Veldhuizen werken de ondernemers onder begeleiding aan het optimaliseren van de energiehuishuishouding. Zo wordt in de praktijk zichtbaar wat er mogelijk is op het gebied van energiebesparing (gas, elektriciteit en diesel) en duurzame opwekking van energie.

Het zijn melkveebedrijven die niet verschillen met andere melkveebedrijven, behalve dat ze veel aandacht besteden aan het verlagen van het energiegebruik en dat willen laten zien aan andere ondernemers. Vanaf het vierde kwartaal van 2016 worden het energie- en dieselverbruik van de voorbeeldbedrijven gemeten. Sindsdien zijn de bedrijven in Utrecht stap voor stap bezig toe te werken naar een energieneutrale bedrijfsvoering.

Betrokken partijen

Het traject maakt deel uit van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. Greet Ruitenberg adviseert de ondernemers op het gebied van energiebesparing en Teus Verhoeff op het gebied van dieselbesparing. Programmabureau Utrecht-West en Gebiedscooperatie O-gen zijn nauw betrokken. Provincie Utrecht en LTO Noord Fondsen ondersteunen dit project.

Dieselbesparing

Een melkveehouder gebruikt gemiddeld 211 liter diesel per ha. Drijfmest uitrijden, snijmaisteelt en voeren nemen ieder 20% van het verbruik voor hun rekening. De grasoogst vraagt zo’n 30%. Het verbruik ligt op het bedrijf op 154 liter per ha, zo heeft Teus Verhoeff berekend. “De juiste trekker-werktuigcombinatie is belangrijk, evenals kritisch zijn op land op afstand,” geeft Verhoeff aan.

Wouter zou ook willen verkennen wat de mogelijkheden zijn van elektrificatie. Activiteiten op en rond het erf komen daarvoor als eerste in aanmerking. Elektrisch voermengen, mestschuiven of voerschuiven kan interessant zijn: het bespaart veel diesel en zonnepanelen wekken overdag stroom op die wordt teruggeleverd.  “We wachten op een plan van minister. Dan kunnen we kijken of we op dit vlak stappen kunnen maken om te verduurzamen.”

AMS-leidingen

Jan Oskam uit Leusden heeft een maatlat stalsysteem. Bij de ondernemer zijn de leidingen aangepast van het automatisch melksysteem (AMS). De luchtlekken zijn eruit gehaald en de leidingen zijn vervangen voor een dikkere variant. Op jaarbasis wordt hiermee 4 kWh/1.000 kg melk bespaard. Voor dit bedrijf een besparing van 4.000 kWh/jaar. Het verbruik van de compressor is verlaagd naar een stabiel verbruik van rond de 10 kWh/1.000 kg melk.

Om tot het streefverbruik van 7,5 kWh/1.000 kg melk te komen, wordt nog een maatregel genomen. Hiermee wordt naar verwachting op jaarbasis 2.500 kWh bespaard. Op dit moment zuigt de compressor lucht uit de machinekamer aan. Met het gebruik van koude buitenlucht kan de compressor optimaal presteren. Koude lucht kan minder vocht bevatten en het kost minder energie om deze samen te persen.

Ledverlichting

Robert & Willeke Peek uit Wilnis hebben al veel bespaard. Er zijn al zonnepanelen. Met de ruime set aan maatregelen is de inschatting dat het mogelijk is om het bedrijf energieneutraal te maken. De eerste aangetoonde verbetering zit hem in bronwaterinstallatie. Die gebruikte 18 kWh/ 1000 kg melk. Door een nieuwe type filter kan de installatie met een veel lagere druk functioneren. Hierdoor is minder druk nodig en dat scheelt energie.

Daarnaast is eind 2017 de verlichting vervangen voor ledverlichting op het bedrijf van de familie Peek.  Dat heeft een positief effect op het energieverbruik: het wintergebruik met de nieuwe verlichting daalt tot het zomerverbruik oude verlichting.

Menno Veldhuizen uit Eemdijk heeft pas een voorkoeler geplaatst en aangesloten. Verder is hij van plan om net als Peek de verlichting te vervangen. Wouter: “Je hebt een meetperiode nodig om de besparing te meten.” Nu dat zo blijkt, kunnen we ook hier kijken wat past.”

No Comments Yet.

Leave a comment