Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij brengen dieselverbruik in kaart

De drie voorbeeldbedrijven in Utrecht hebben het verbruik van diesel gemeten over het jaar 2016. Op basis hiervan wordt een plan per bedrijf opgesteld, met maatregelen die genomen kunnen worden om het verbruik te reduceren. Collega's Wouter Veefkind en Gideon Kuijpers zijn betrokken bij dit project.

De mogelijke besparingen op het dieselverbruik zijn binnen de melkveehouderij nog relatief onbekend. Voorbeeldbedrijf Oskam uit Leusden: ‘Dieselverbruik is voor mij een blinde vlek: ik denk er pas aan als ik moet tanken en ik heb geen idee wat ik kan doen om zuiniger te rijden met de trekkers en de shovel.’

Bij het verzamelen van de dieselgegevens is er bewust gekozen om zowel het directe als het indirecte verbruik in kaart te brengen. Het directe verbruik is de dieselolie die door eigen machines en werktuigen wordt verbruikt, het indirecte verbruik betreft het dieselverbruik van de loonwerker.

Verbruik per activiteit

Zo is  op de voorbeeldbedrijven het verbruik per activiteit in kaart gebracht. Hiervoor hebben de ondernemers per activiteit metingen gedaan per ha en/of per uur. Zie onderstaande grafieken met de verdeling van het dieselverbruik op de voorbeeldbedrijven Oskam en Peek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De komende tijd gaan de voorbeeldbedrijven verder met meten om nog meer cijfers inzichtelijk te krijgen. Van voorbeeldbedrijf Veldhuizen zijn nog niet alle verbruiksgegevens bekend.

Plan van aanpak

Adviseur dieselbesparing Teus Verhoeff van PPP Agro Advies gaat de komende tijd met de voorbeeldbedrijven aan de slag met het opstellen van een plan om het dieselverbruik te reduceren. ‘In dit plan werk ik samen met het voorbeeldbedrijf concrete besparingsmaatregelen uit die voor het bedrijf van toepassing zijn. Oskam maakt bijvoorbeeld veel gebruik van zijn shovel en hij ziet een paar aanknopingspunten om te besparen: niet meer stationair laten draaien en het frequenter schoonmaken van filters, met name in de zomer.’

Projectleider Wouter Veefkind vult aan: ‘Met dit soort maatregelen willen we in het project een stap zetten om het dieselverbruik te optimaliseren op de voorbeeldbedrijven en te laten zien aan andere melkveehouders op welke manieren zij diesel kunnen besparen.’ Een aantal van deze maatregelen zijn uitgewerkt in het praktijkblad dieselbesparing. Bekijk hier het praktijkblad.

Meer informatie

Het project Voorbeeldbedrijven is icoonproject binnen het traject Energieneutrale Melkveehouderij en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht en LTO Noord Fondsen. Het project wordt uitgevoerd door Projecten LTO Noord. Bekijk LaMi.nl
voor meer informatie over het project.

Bekijk hier het gehele artikel met meer gedetailleerde informatie en cijfers.

No Comments Yet.

Leave a comment