Voorbeeldbedrijf Oskam laat eerste besparingsmaatregelen zien met bedrijfsbezoek

Op woensdagmiddag 7 juni bezochten melkveehouders, erfbetreders en andere geïnteresseerden uit de provincie Utrecht het melkveebedrijf van Jan en Lisanne Oskam in Leusden. De familie Oskam is één van de drie deelnemers aan het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij in Utrecht. Collega's Marjon Roeten, Wouter Veefkind en Gideon Kuijpers waren betrokken bij de organisatie van dit bedrijfsbezoek. 

De bezoekers kregen tijdens een rondleiding over het bedrijf uitleg over de verschillende besparingsmaatregelen die genomen worden. ‘Er kwamen veel vragen los. Collega melkveehouders willen graag meer weten hoe ook zij kunnen besparen op hun bedrijf’, aldus Oskam.

Het bedrijfsbezoek werd om 13.00 uur geopend door Joris Hogenboom, directeur van de Natuur en Milieufederatie Utrecht en tevens voorzitter van de stuurgroep Energieneutrale Melkveehouderij samen met Mirjam Maasdam, gedeputeerde van de provincie Utrecht en Frans van de Lindeloof, coördinator LTO Noord Fondsen. De provincie Utrecht en LTO Noord Fondsen financieren het project.

Schouders eronder zetten

‘Het is een prachtig project dat breed gedragen wordt’, aldus gedeputeerde Mirjam Maasdam. ‘Het is goed om te zien dat melkveehouders en het betrokken landbouwbedrijfsleven samen de schouders eronder zetten, om zo de mooie ambities waar te maken.’ Frans van de Lindeloof van LTO Noord spreekt van een innovatief project: ‘Het is het verhaal voor de toekomst. LTO Noord staat voor een duurzame melkveehouderij. Dit project past hier goed bij vanwege haar innovatieve kant: duurzaamheid, bewustwording en gedragsverandering.’

Energieneutraal melkveebedrijf

Daarna gaf Jan Oskam een korte presentatie en volgden rondleidingen over het melkveebedrijf. ‘Met relatief eenvoudige maatregelen valt al veel te besparen’, vertelt de melkveehouder aan de bezoekers. ‘Zo heb ik bijvoorbeeld een aantal lekken in de compressor laten dichten. Dit betekent een energiebesparing van ruim 5000 kWh per jaar, wat ongeveer 300 euro op jaarbasis oplevert.’ Oskam wil graag zijn collega melkveehouders meenemen in het proces naar een energieneutraal melkveebedrijf en praktijkervaringen delen. ‘Dit scheelt hun ook weer tijd en zo kunnen zij in één keer effectieve maatregelen nemen op hun melkveebedrijf’, aldus Oskam.

Ook was er een energiemarkt, waarop onder meer erfbetreders van Oskam in gesprek gingen met de bezoekers over hun activiteiten op het voorbeeldbedrijf en de mogelijkheden om met energiebesparing en-/of energieopwekking aan de slag te gaan.

Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht

Het project Voorbeeldbedrijven, uitgevoerd door Projecten LTO Noord, is het icoonproject binnen het traject Energieneutrale Melkveehouderij. De inzet is dat de melkveesector in 2020 een kwart van de elektra verbruikt van 2014. De rest is bespaard of door de sector zelf duurzaam opgewekt. Kijk voor meer informatie op www.lami.nl.

Het project maakt deel uit van de Agenda Vitaal Platteland. De provincie Utrecht, gebiedscoöperatie O-gen en programmabureau Utrecht-West werken daarin samen aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.

No Comments Yet.

Leave a comment