Vijf vragen aan… Kees van Vuuren

Wat vind je het mooiste aspect aan je werk als projectleider bij Projecten LTO Noord?

“De verscheidenheid aan mensen die je tegenkomt tijdens het werk. De ene dag sta ik met een groep boeren in de polder, een andere dag breng ik door op het provinciehuis of ben ik in gesprek met medewerkers van het waterschap. Dat maakt mijn werk afwisselend en uitdagend.  Want deze verschillende doelgroepen moet ik bij elkaar brengen in één project.”

Aan welk project werk je op dit moment met veel plezier?

“Mijn rol als DAW-coördinator voor de regio’s Noord-Holland en Utrecht-Oost vind ik het leukst, dat sluit ook aan bij wat ik net zei over verschillende doelgroepen bij elkaar te brengen. Als DAW-coördinator breng ik de wensen en belangen van zowel landbouw als waterschap in kaart met als doel die te verenigen. Je legt verbindingen en houdt overzicht. Een boeiend proces. De kloof tussen de twee is naar mijn mening klein, maar dat ervaart niet iedereen zo. Iedereen aangehaakt houden is dan een uitdaging.”

Waarmee kan je jouw rol als projectleider vergelijken?

“Lastige vraag. Ik vind mijzelf de verbindende factor. Eigenlijk de schakel die verschillende partijen aangehaakt houdt. Ik zet betrokkenen in hun kracht, vanuit hun eigen expertise of ervaring kunnen zij bijdragen aan het project. Ik maak vervolgens de vertaalslag naar andere partijen zodat ze ook weer aan kunnen haken. Ze ontstaat de optimale samenwerking en komen we verder.”

Wat is je grootste uitdaging als projectleider?

“Ik ben actief op veel verschillende thema’s en onderwerpen, denk aan bodem, water, mest, energie en asbest. Ik vind het een uitdaging om inhoudelijk goed betrokken te zijn. Ik hoef geen expert te zijn, maar wel een gesprekspartner die genoeg kennis heeft om mee te kunnen praten.”

Op welk resultaat uit je tijd bij Projecten LTO Noord ben je het meest trots?

“Ik vind het knap dat we als organisatie een beweging op gang kunnen brengen. Daar ben ik trots op. Zelf ervaarde ik dat binnen mijn asbestproject in de Gelderse Vallei. Toen ik daarmee startte, was er veel verzet van boeren en bestuurders tegen wéér een asbestproject. Gedurende het project nam die weerstand af. Men waardeerde ons positieve verhaal en ging ook aan de slag met het verwijderen van asbest. Ik ben trots dat we in die regio de beeldvorming rondom asbest op het boerenbedrijf hebben veranderd.”

No Comments Yet.

Leave a comment