Vijf vragen aan… Cor Udding

Wat vind je het mooiste aspect aan je werk als projectleider bij Projecten LTO Noord?

Ik vind de afwisseling mooi. Ik werk aan verschillende onderwerpen binnen de agrarische sector. Daarbij krijg je ook met andere organisaties te maken. Bij de ruilverkaveling werk ik bijvoorbeeld samen met Staatbosbeheer, Provinciale Landschappen en Natuurmonumenten. Dat doe ik vanuit het belang van de landbouw. Samen probeer je een werkbare situatie te realiseren die voor alle partijen goed werkt.

Aan welk project werk je op dit moment met veel plezier?

Ik werk met plezier aan alle projecten. Momenteel ben ik druk bezig met het gebiedsproces in Aalten. Daar was voorzien dat er een waterstandsverhoging zou komen. In overleg met het waterschap, de provincie en het Staatsbosbeheer maken we nu een aangepast plan waarbij de natuur gerealiseerd kan worden zonder negatieve effecten op de landbouw in de omgeving. Met kavelruil zorgen we in de omgeving dat de landbouwstructuur beter wordt. Als je elkaar opzoekt, zie je dat er toch mogelijkheden zijn om eruit te komen.

Waarmee kan je jouw rol als projectleider vergelijken?

Soms met een schokdemper voor de landbouw waar de uitgezonden boodschap (te) hard overkomt. Met een toelichting kan je duidelijk maken dat het minder gevolgen heeft dan in eerste instantie wordt gedacht, of dat het zelfs kansen biedt. Je moet vervolgens als middelaar aan verschillende partijen uitleggen dat er maatregelen zijn die goed zijn voor landbouw én natuur. Meestal gaat dat niet van een leien dakje. We worden vaak ingeschakeld als er echt problemen zijn. Om in moeilijke gevallen bijdrage te leveren is kennis van de sector nodig en moet je weten waar de mogelijkheden liggen door de partijen goed te kennen. Maar goed kunnen luisteren en creativiteit is ook belangrijk.

Wat is je grootste uitdaging als projectleider?

Uiteindelijk is de grootste uitdaging dat je de opdracht weet te verwezenlijken. Daarvoor moet je de partijen aan tafel weten te krijgen om aan oplossingen te kunnen werken en de doelstellingen te bereiken.

Op welk resultaat uit je loopbaan bij Projecten LTO Noord ben je het meest trots?

Dat is het misschien wel langstlopende project van Projecten LTO Noord: de droogteschade van het bedrijf Emmtec in de omgeving van Emmen. We hebben binnen dat project alles meegemaakt wat je kan meemaken, tot aan procedures bij de rechtbank aan toe. Na vijfentwintig jaar hebben we uiteindelijk toch een middellijke overeenkomst met schadevergoeding bereikt, inclusief een werkbaar systeem voor de betaling aan de boeren.

No Comments Yet.

Leave a comment