Video: druppelirrigatie

In opdracht van Delphy (in samenwerking met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, DAW) heeft collega Bianca Domhof een film gemaakt over de praktijkervaringen met druppelirrigatie in enkele teelten (lelies, pootaardappelen en uien). Bekijk de video hieronder:

No Comments Yet.

Leave a comment