Vervolg demo mais op veenweidegrond

Strokenteelt biedt kansen voor mais op veenweidegrond. Dat is de conclusie na het Friese pilot-project Demo Strokenteelt. 21 veehouders en 5 loonwerkers deden mee aan de demo van een jaar die onlangs werd afgesloten. Het project zal worden vervolgd en verfijnd: "We willen een goede manier van mais telen vinden die valt binnen de veenweideopgave." Lees meer in onderstaand artikel van Nieuwe Oogst.

Strokenteelt van mais is een methode met perspectief voor het veenweidegebied, maar er liggen nog veel uitdagingen om de methode beter in de vingers te krijgen. Dat kan worden geconcludeerd uit het eerste jaar van de Friese projecten maisteelt op veen.

De resultaten van de projecten werden maandagavond bekendgemaakt op een bijeenkomst voor deelnemende boeren, loonwerkers en andere geïnteresseerden. De projecten 'Maïs gezaaid met de strokenteelt versus reguliere teelt' en 'Verduurzaming van de maisteelt op puur veen' zijn opgezet om te laten zien of en hoe maisteelt op veengrond mogelijk is zonder kerende grondbewerking.

Bodemdaling voorkomen

In de veenweidevisie van 2015 staat dat maisteelt moet worden beperkt dan wel verboden, om veenoxidatie en daarmee bodemdaling te voorkomen. De agrarische sector wil met de projecten laten zien dat maisteelt zonder kerende grondbewerking en op een duurzame manier nog wel mogelijk is, legde adviseur Bouwe Bakker van de zeven samenwerkende landbouworganisaties in het veenweidegebied uit.

Bij maisteelt op stroken worden stroken gefreesd op de plaats van de maisrij. Er wordt niet geploegd en de rest van de graszode blijft vrijwel intact. Dit heeft een positief effect op de draagkracht. Nadeel van maisteelt in stroken is dat de mais gevoeliger is voor omstandigheden. Dat bleek dit jaar overduidelijk op de demovelden die op 22 locaties waren neergelegd. Op iedere locatie was een deel van de mais in stroken geteeld en een deel op de reguliere manier. Lees verder.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het project Demo Strokenteelt? Benieuwd naar de conclusies of het vervolg? Neem dan contact op met projectleider Dirk-Johan Feenstra via dfeenstra@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment