Vertrouwensloket: van meldpunt naar informatie- en adviespunt

Een dankbaar project waar Projecten LTO Noord nauw bij betrokken is, is het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Collega Fleur Bartels coördineert de werkzaamheden rondom het Vertrouwensloket, zij heeft de werkzaamheden van Menno Douma overgenomen. Collega Esther Reinders draagt als communicatieadviseur bij aan de bekendheid en werkwijze van het loket onder dierenartsen, boekhouders, voerleveranciers en andere erfbetreders. Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren maakt in haar jaarrapport 2017 inzichtelijk hoeveel waardevol werk is verricht om het welzijn van landbouwhuisdieren te bevorderen en veehouders weer op de goede weg te helpen. Lees meer

No Comments Yet.

Leave a comment