Vol vermogen samen vooruit met Klimaat & Energie

Zonnepanelen op staldaken, verlaging van CO2 uitstoot, tips voor energiebesparingen op het boeren bedrijf: het zijn allemaal onderwerpen die binnen het Programma Klimaat en Energie centraal staan.  Twee jaar geleden kreeg Projecten LTO Noord van LTO Noord de opdracht voor dit programma en we realiseren resultaten waar we trots op mogen zijn.  Toch kan er nog meer ‘power’ uit dit programma gehaald worden. Een landelijke aanpak is dan een ‘must’!

Waar zijn we trots op? Leden worden zich steeds meer bewust van de mogelijkheden van duurzame energie op hun bedrijf en ze nemen steeds meer energiebesparende maatregelen. Onze bestuurders weten zich goed geïnformeerd en hebben de juiste tools om met provincies en gemeenten hierover in gesprek te gaan en afspraken te maken. Ons programma heeft op al deze punten een belangrijke bijdrage geleverd.

Ook zijn er een aantal mooie projecten van start gegaan. Denk aan het project Energieneutrale Melkveehouderij in Utrecht en de Pilot Expertisecentrum Energiebesparing. De binnen het programma opgestarte samenwerking met LTO Ledenvoordeel levert meerwaarde voor de leden. Zij leveren producten en diensten voor leden waarmee ze klimaatneutraal kunnen werken of energie kunnen besparen.

Toch moet er nog wel het een en ander gebeuren om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen. Verlaging van de CO2 uitstoot staat bijvoorbeeld hoog op de Europese agenda. De melkveehouderij is hier al goed mee op weg, binnen andere sectoren kan en moet dat nog beter. Een landelijke aanpak voor alle sectoren geeft in mijn ogen de juiste impulsen en ‘power’.

Dan ontstaat er meer en betere uitwisseling van kennis tussen bestuurders onderling  en tussen de beleidsmakers. Met die kennis komen we verder. Laten we samen met de ZLTO en de LLTB kijken welke mogelijkheden er liggen, zodat we vol vermogen vooruit kunnen als het gaat om Klimaat- en Energievraagstukken.

Evelien Kloosterboer

No Comments Yet.

Leave a comment