Verkennen van nieuw landbouw- en voedselsysteem

Projectleiders Kees van Vuuren en Gert-Jan de Graaf zijn betrokken bij het programma de Oogst van Overmorgen. Samen met jongeren uit andere sectoren verkennen ze nieuwe landbouw- en voedselsystemen. "Wij zullen aan de lat staan bij het realiseren van de wereld van overmorgen."

De deelnemers aan de Oogst van Overmorgen zijn jongeren betrokken bij de landbouw- en voedselsector, zoals jonge boeren, medewerkers bij provincies, natuurorganisaties, voedselproducten en van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Vanuit LTO zijn drie jongeren betrokken bij het programma.

Kees van Vuuren: “Ik denk dat het goed is om als LTO Noord aangesloten te zijn op netwerken zoals de Oogst van Overmorgen. Dit programma verkent nieuwe landbouw- en voedselsystemen en gaat in op kansen en uitdagingen voor toekomstige agrarische ondernemers. Door op de hoogte zijn van wat speelt kunnen wij onze leden en deelnemers ondersteunen en voorbereiden bij hun ondernemerschap door middel van projecten en belangenbehartiging. Wij zijn misschien de jonkies van de organisatie, maar zullen ook aan de lat staan bij het realiseren van de wereld van overmorgen.” De Oogst van Overmorgen sluit aan bij het al langer lopende programma De Oogst van Morgen. Aan dit programma werken eveneens verschillende doelgroepen, waaronder LTO-leden, aan een veerkrachtiger en duurzamer landbouw- en voedselsysteem. Beiden worden georganiseerd in opdracht van Rijksoverheid (zie kader).

Begrip en vertrouwen

De Oogst van Overmorgen trapte onlangs af met een driedaagse bijeenkomst waarin voorzichtig een eerste schets werd gemaakt voor een toekomstbestendige agrarische sector. Kees van Vuuren was eerst wat sceptisch: “De groep is heel divers, met ook medewerkers uit de natuur- en milieuhoek. Ik was bang dat ik continu de agrarische sector zou moeten verdedigen.” Het tegendeel was waar: door workshops, oefeningen en activiteiten werden de deelnemers aangemoedigd om vanuit verschillende kanten naar het huidige voedsel- en landbouwsysteem te bekijken. Daardoor ontstond meer begrip voor elkaars achtergrond en visie. Projectleider Gert-Jan de Graaf: “Ik vond het verrassend dat alle aanwezigen eigenlijk hetzelfde dachten, namelijk dat het huidige systeem niet houdbaar is. We moeten werken aan een voedsel- en landbouwsysteem met oog voor de boer én het landschap.”

Loslaten is de sleutel

Een van de meest leerzame momenten voor Van Vuuren was het fysiek bouwen van een nieuw landbouw- en voedselsysteem. Met zand, klei en andere gerelateerde attributen ontwierpen de aanwezigen letterlijk een nieuwe sector. Van Vuuren: “Toen ontdekte ik pas hoe vast ik zelf zit in het huidige systeem. Als boerenzoon en werkzaam in de agrarische sector vind ik een goed verdienmodel voor de boer namelijk erg belangrijk. Maar als je blijft redenen vanuit het bestaande model, zoals ik deed, kom je niet verder en ontwikkel je ook niets nieuws.” Volgens Van Vuuren is loslaten de sleutel.  “Dat is best spannend en daarom is elkaar vertrouwen ook zo’n belangrijk onderdeel van het programma. Natuur- en milieuorganisaties staan vaak lijnrecht tegenover de agrarische sector, maar tijdens de bijeenkomst wisten we elkaar te vinden. Toen ontstonden nieuwe kansen, óók in het voordeel van de boer.”

Verfrissend was het volgens de jonge LTO’ers om vanuit verschillende invalshoeken naar het huidige systeem te kijken. “Vanuit economisch perspectief, maar ook met de natuurbril op. Heel leerzaam, ik kan het iedere jonge boer aanraden”, vertelt De Graaf. “Wij nodigen de samenleving vaak uit op het erf om kennis met ons te maken, maar gaan wij als boer ook wel eens van het erf af? Daarin wil ik anderen nog meer stimuleren door dit programma.”

De deelnemers aan de Oogst van Overmorgen hebben huiswerk meegekregen: vanuit verschillende invalshoeken proberen ze inzicht te krijgen in het huidige systeem. De Graaf: “We werken allemaal op een manier waaruit het moeilijk loskomen is, hoe komt dat? Welke invloed hebben lobbygroepen op beleid? Is het niet beter om beleid te formuleren dat focust op het goede in plaats van afstraft wat nog niet goed gaat?” Van Vuuren concentreert zich op het economische vraagstuk. “Ik ben benieuwd naar de rol van de consument, waarom wordt bijvoorbeeld het 2 sterren-varkensvlees van boerin Annechien niet goed verkocht?” Daarnaast wil Van Vuuren de opgedane kennis en inspiratie verder verspreiden. “Via dit artikel bijvoorbeeld. Als alle deelnemers dat doen in hun eigen organisatie, zullen steeds meer mensen werken aan een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem. En alleen door samen te werken komen we verder!”

De jongerengroep van de Oogst van Overmorgen komt in mei opnieuw bij elkaar, in juni wordt een evenement georganiseerd en worden de ideeën van de plannenmakers gepresenteerd. Meer informatie via www.oogstvanmorgen.nl.

Meer informatie

Meedenken? Of wil je meer weten over dit initiatief of de plannen die Kees en Gert-Jan willen ontwikkelen? Neem dan contact op met een van beide door te bellen naar 088 888 6677 of mail naar kvvuuren@projectenltonoord.nl of gdgraaf@projectenltonoord.nl.

No Comments Yet.

Leave a comment