Verder leren over kringlooplandbouw met VK Drenthe

Vruchtbare Kringloop Drenthe sluit goed aan bij de kennisbehoefte van melkveehouders, denkt projectleider Ankie de Jong. "We bieden kennis over praktische onderwerpen." Het project voldoet in ieder geval aan de wensen van melkveehouder Casper Mentink, die zich wederom heeft aangesloten bij VK Drenthe.

Samen met zijn ouders en broer runt Casper Mentink een melkveebedrijf met 210 koeien en 85 hectare landbouwgrond. Van 85 hectare landbouwgrond gebruiken zij 10 hectare voor de teelt van snijmais. Ook beschikt de familie over enkele hectares agrarisch natuurbeheer. Kennis vergaren over kringlooplandbouw met collega’s is niet nieuw voor Mentink. De melkveehouder deed ook al mee aan twee voorlopers van Vruchtbare Kringloop Drenthe. ‘Tijdens studiegroepbijeenkomsten heb ik kennis opgedaan over hoe je kringlopen kunt beïnvloeden en heb ik maatregelen genomen op mijn bedrijf. We hebben onder meer klaver ingezaaid om het eiwitgehalte van het gewas te verhogen en de aanvoer van kunstmeststikstof te verminderen.’

Vruchtbare Kringloop Drenthe heeft ruimte voor vijftig melkveehouders. In studiegroepen gaan zij aan de slag met kringlooplandbouw. ‘Alle studiegroepen komen ieder jaar vier keer samen om met hulp van studiegroepbegeleiders en experts verschillende onderwerpen uit te diepen’, vertelt projectleider Ankie de Jong van Projecten LTO Noord. ‘Dat doen zij twee jaar lang. Door het coronavirus is het bij elkaar komen lastig.’

Eerste groepsbijeenkomst

De projectleider hoopt na de zomer te starten met de eerste groepsbijeenkomst. ‘In de tussentijd voorzien we deelnemers online van informatie.’ Volgens De Jong sluit Vruchtbare Kringloop Drenthe aan op de kennisbehoefte van melkveehouders. ‘Ondernemers zijn op zoek naar handvatten voor verbetering van hun eigen bedrijfsvoering.

In studiegroepen zijn we bezig met praktische onderwerpen, zoals de verbetering van de mineralenbenutting, bemesting, bodem, voeding en teelt in relatie tot CO2, ammoniak en het stikstofplafond.’ ‘De regelgeving verandert’, is Mentink zijn motivatie om weer mee te doen. ‘Denk maar eens aan de voermaatregel waarmee melkveehouders dit jaar te maken krijgen. Bovendien staan de ontwikkelingen niet stil. Denk bijvoorbeeld aan andere rassenkeuzemogelijkheden bij grasland en nieuwe kunstmesttypen.’ ‘Heel waardevol vind ik het uitwisselen van kennis en ervaringen met collega’s’, gaat hij verder. ‘Ook is het agrarisch natuurbeheer goed te combineren met kringlooplandbouw.’

Meer informatie

Meer informatie over Vruchtbare Kringloop Drenthe is te vinden op www.vruchtbarekringloopnoordnederland.nl, ook is daar het programma te vinden. Voor meer informatie of direct aanmelden kan ook contact opgenomen worden met projectleider Ankie de Jong via adjong@projectenltonoord.nl of door te belle naar 088 888 6677.

Dit artikel stond op 23 mei in Nieuwe Oogst en is geschreven door Berrie Klein Swormink.

No Comments Yet.

Leave a comment