Verbinder helpt kennisvragen melkveehouderij op te lossen

Het bij elkaar brengen van de vraag  en het aanbod van kennis in de melkveehouderij. Dat is vooral wat gebeurt in project ‘Leven Lang Leren Melkveehouderij’. Elsbeth Veltink van Projecten LTO Noord vervult sinds afgelopen voorjaar de rol van verbinder in het project. Wat doet ze als verbinder? ‘Het afgelopen half jaar heb ik veel gesprekken gevoerd met melkveehouders en  met onderwijs c.q. kennisinstellingen om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie.’

Leven lang leren melkveehouderij is een initiatief van ZuivelNL en de vakgroep melkveehouderij LTO Nederland. ‘De melkveehouderij in Nederland heeft een vooraanstaande positie. Die is deels toe te schrijven aan het feit dat we hier te maken hebben met goed opgeleide ondernemers en werknemers’, zegt Wil Meulenbroeks, voorzitter van de vakgroep melkveehouderij. ‘Een leven lang leren is actueel in de huidige maatschappij. Ook voor de melkveehouderij geldt dat bij- en nascholing nodig is om in te kunnen spelen op voortdurende veranderingen. Dat geldt zowel voor ondernemers als voor werknemers.’

Meulenbroeks constateert dat er veel aanbod is van kennis, maar dat de afstemming van vraag en aanbod beter kan en moet om de positie te handhaven die de Nederlandse melkveehouderij heeft. Verbinder Veltink constateert dat de vraag naar kennis uiteenloopt. ‘Een grote groep melkveehouders en hun medewerkers hebben belang bij vaktechnische kennis, vooral op het gebied van actuele ontwikkelingen. Koplopers zoeken vooral naar kennis over ondernemerschap en inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Zij ervaren dat communiceren met de omgeving steeds belangrijker wordt.’

Werkgeverschap

Ook de vraag naar kennis over werkgeverschap neemt toe. ‘Dat is niet verwonderlijk omdat het aantal bedrijven met personeel toeneemt.’ Meulenbroeks vult aan: ‘Als ondernemer wordt er steeds meer van je verwacht en is er in toenemende mate behoefte aan goed gekwalificeerd personeel die kunnen meebewegen op de ontwikkelingen. Hierbij gaat het niet alleen om vaktechnische ontwikkelingen, maar ook om ontwikkelingen op maatschappelijk vlak en ondernemersvaardigheden.’

Veltink ervaart dat ondernemers veel waarde hechten aan een efficiënte bedrijfsvoering. ‘Ook al omdat ze het in toenemende mate belangrijk vinden om tijd te hebben voor activiteiten buiten het bedrijf. Echter hoe te komen tot een efficiëntere bedrijfsvoering is voor veel ondernemers een uitdaging.’

Als het gaat om kennis, hebben melkveehouders behoefte aan hapklare brokken, merkt Veltink. ‘Dat betekent dat ze niet zitten te wachten op opleidingen van twee jaar, maar wel in zijn voor kortdurende trajecten.  Kennisinstellingen moeten melkveehouders daarnaast meer betrekken bij het ontwikkelen van kennisaanbod. Dat helpt mee om vraag en aanbod beter op elkaar af te laten stemmen en vooral te voorzien in de behoefte van de (toekomstige) melkveehouder.’

Website

Begin 2018 lanceert ‘Leven Lang Leren Melkveehouderij’ een website om het aanbod van kennis voor melkveehouders en werknemers inzichtelijker te maken. ‘Zowel als persoon als ondernemer ben je nooit uitgeleerd. Als verbinder draag ik graag mijn steentje er aan bij om dit voor ondernemers als werknemers te organiseren.’

Melkveehouders en werknemers met kennisvragen kunnen zich rechtstreeks wenden tot verbinder Veltink. Ze is bereikbaar per mail (eveltink@projectenltonoord.nl) of per telefoon (06-24177049).

Tekst en foto zijn gemaakt door Berrie Klein Swormink voor Projecten LTO Noord. Dit artikel verscheen eerder in Nieuwe Oogst.

No Comments Yet.

Leave a comment