Column Evelien Kloosterboer: ‘Verandering van tijdperk’

Medio deze maand leerde ik tijdens een training de zienswijze van Jan Rotman. 'Traag maar onmiskenbaar verandert het weefsel van onze samenleving en tekent zich een machtswisseling af. De nieuwe orde van onderop vormt langzaam maar zeker een nieuwe macht. De overgangssituatie waarin we nu zitten is lastig maar boeiend. In wat voor een samenleving willen we eigenlijk leven en in wat voor een soort economie willen we ons geld verdienen?'.

Voortdurend in beweging
De wereld om Projecten LTO Noord heen is volop in beweging. De LTO familie zoekt naar andere vormen van belangenbehartiging en onze opdrachten vragen om verbinding. Ook wij ervaren een overgangssituatie. Terugkijkend op de laatste 10 jaar van Projecten LTO Noord geef ik de mensen in onze organisatie een groot compliment. Constant zijn wij in beweging en dragen wij bij aan de veranderingen in de agrarische sector en het landelijk gebied.

Kennis delen is onze kracht
Waar wij nog niet zo lang geleden voor één opdrachtgever of één financier onze opdrachten konden uitvoeren, wordt er nu samengewerkt in consortia. Gelegenheidsteams, noodzakelijk om met elkaar resultaten neer te zetten. Collega organisaties die andere kennis en vaardigheden inbrengen en gebruik kunnen maken van andere ons nog onbekende financieringsvormen. Dit is uitdagend en het vraagt een investering. We spelen met andere vormen van projectmanagement. Kunnen we een boer/tuinder in de lead zetten? Welke rol hebben en willen bestuurders? Deelnemers uit projecten willen weten ‘what’s in it for me?’. Past dit bij de verandering in onze samenleving? Zeker, het wordt steeds belangrijker dat we investeren in onderwerpen waarin je zelf het verschil kunt en wilt maken. Zonder passie komt er niets van de grond en in onze sector uit de grond!

No Comments Yet.

Leave a comment