VarkensNET

VarkensNET is een landelijke netwerkorganisatie die varkenshouders helpt aan kennis over bedrijfsontwikkeling en ondernemerschap. Het doel is om een bijdrage te leveren aan de continuïteit van het individuele bedrijf en daarmee de sector. VarkensNET verbindt partijen in de sector en organiseert regionale en landelijke activiteiten. Voorbeelden zijn de ‘Wroeten met’-bijeenkomsten, ‘Biestmanagement’, ‘Waterkwaliteit’ en ‘Biggenopfok’. Ook ondersteunt VarkensNET netwerken, zoals groepshuisvesting vroege dracht. VarkensNET initieert projecten ter ondersteuning aan kennisdeling in de varkenshouderij. Bijvoorbeeld Pigs Innovation Team (PIT) en Krachtenbundeling varkenshouderij (waarbij we scholingspartijen varkenshouderij proberen te verbinden). Projecten LTO Noord verzorgt de coördinatie en uitvoering van VarkensNET. De uitvoering is verder in handen van ZLTO, LLTB, Wageningen UR en het onderwijs.

Meer informatie: http://varkensnet.nl/