Twee kavelruilprojecten succesvol afgesloten

In bijzijn van veel grondeigenaren, de voltallige kavelruilcommissie en vertegenwoordigers van provincie Overijssel werden in januari twee kavelruilprojecten afgesloten: in Reutum en Dalfsen-Ommen de CKO-kavelruil Reutum in januari afgesloten. Collega's Cor Udding, Linda Aarnink en Bianca Domhof zijn jarenlang betrokken geweest bij de kavelruilprojecten.

De eerste ruiling van CKO-kavelruil Reutum vond al in 2016 plaats, de laatste ruiling passeerde 27 december 2019 bij de notaris. In totaal deden 66 deelnemers mee die 173 hectare ruilden. Bijzonder aan deze kavelruil is dat ook natuurgrond geruild is met landbouwgrond.

Bij de afsluiting op 27 januari 2020 van het kavelruilproject Dalfsen-Ommen 2 waren ongeveer 50 personen aanwezig. De kavelruilcoördinator noemde nog het lange tijdspad van deze ruil en de blijdschap dat er uiteindelijk door 36 deelnemers 103 hectare is geruild.

Het CKO is samen met LTO Noord bezig om de huidige PS- en GS-leden in Overijssel te overtuigen om landbouwstructuurverbetering meer prioriteit te geven dan nu het geval is: Cor Udding: “Kavelruil op vrijwillige basis is en blijft een krachtige manier om iets voor elkaar te krijgen in een gebied. De huidige subsidieperiode loopt eind dit jaar af. We hopen dan ook dat er geld beschikbaar komt voor landbouwstructuurverbetering en dat we na 2020 nog vele kavelruilprojecten mogen uitvoeren."

Meer informatie

Wilt u meer weten over kavelruilprojecten? Neem dan contact op met Cor Udding via cudding@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment