Trots op het eigen vak en de sector vergroten

Dinsdag 28 mei was het zover: Ruud Pothoven en Ben Bruurs wonnen de verkiezing Het Beste Idee van Varkensland 2019 met hun idee voor een mobiele slagerij. Projectleider communicatie Esther Reinders is samen met Ellen de Lange (VKON) een van de drijvende krachten achter het evenement. Collega en winnaar van vorig jaar, Fleur Bartels zat in de jury om de inzendingen te beoordelen.

‘Je hebt elkaar nodig  om te innoveren en dat willen we met het evenement Het Beste Idee van Varkensland  mogelijk  maken’,  zegt Ellen de Lange. Namens kenniscentrum VKON (Veterinair Kenniscentrum  Oost  Nederland) is zij coördinator van Het Beste Idee van Varkensland. Samen met communicatieadviseur Esther Reinders van Projecten LTO Noord is De Lange een  van de  drijvende krachten  achter deze vierde  editie van  het  evenement. Hoewel de term evenement of project volgens beide  de lading  zeker niet dekt. ‘Het is echt een beweging, veel meer  dan  een  project’,  aldus  De Lange. Ondernemers inspireren elkaar   en  vullen  elkaar   aan   met  hun   ideeën,  waardoor weer hele nieuwe  netwerken ontstaan. Dat is belangrijk, onderstreept Reinders.  ‘Het helpt om de trots op het eigen  vak en de sector  te vergroten en dat  is nu precies  wat we willen bereiken met Het Beste Idee. Een podium bieden om al die goede  uitvindingen verder  te laten reiken dan alleen het eigen boerenerf.’

Na drie succesvolle jaren heeft de organisatie besloten op te schalen en over de grenzen van de provincie te kijken. "Daarom wilden we de organisatie ook versterken met professioneel communicatieadvies, met als doel een breder draagvlak en een grotere bekendheid. "

Thema dierenwelzijn

Dit jaar is voor het eerst gekozen voor één thema waar  de innovatieve ideeën  aan  moeten  voldoen.  Voor de jury, bestaande uit een varkenshouder, een consument, de winnaar van  vorig  jaar,  een  deskundige van  de  provincie  en  een  hoogleraar diergedrag, wordt het dan  eenvoudiger om een goede  afweging te kunnen maken.  Na een voorselectie van de organisatie kozen varkenshouders zelf bijna unaniem voor het thema dierenwelzijn.

Ook ideeën afvaller krijgen opvolging

Dit jaar werden  er maar  liefst  26 ideeën aangedragen  die  aan   de  voorwaarden  voldoen.  Een onafhankelijke selectiecommissie heeft hieruit  de vijf beste ideeën geselecteerd. Het belooft  een  interessante  en   bewogen avond  te worden.  De plannen zijn divers en gaan over het verhogen van welzijn in de stal tot een volledig  nieuwe  manier  van financieren van investeringen op het varkensbedrijf. Voor de 21 afvallers betekent dit niet  dat hun  idee  geen  aandacht of opvolging  krijgt. ‘Alle andere ideeën  worden  ook  opgevolgd. Zo brengen we deelnemers in contact  met studenten die kunnen helpen het idee verder  te ontwikkelen’, aldus De Lange. ‘Twee inzendingen bleken  elkaar  zo te kunnen versterken, dat we die juist met elkaar in  contact  hebben gebracht. Dit levert  weer nieuwe combinaties op die samen verder kunnen worden ontwikkeld.’ 

Dit artikel stond eerder in de Nieuwe Oogst van 25 mei 2019. Tekst en foto zijn van Janet Katenberg.

No Comments Yet.

Leave a comment