‘Tijd om de klimaatoogkleppen af te zetten’

Collega Kees Kroes heeft een dringend advies aan ons allemaal: het is tijd om de klimaatoogkleppen af te zetten. “Het klonk zo logisch:  het klimaat verandert, de mens draagt hier in een zekere mate aan bij, dus de CO2-uitstoot moet omlaag. Parijs ondertekend, bijna iedereen blij. Totdat we ons realiseerden dat een energieomslag ons wel veel geld en comfort zou kosten.  Dan blijkt: mensen willen er niet zomaar aan.
Apocalyptisch uitvergroten

Om  mensen toch in beweging te krijgen voor het klimaat wordt een heel arsenaal aan overtuigingsmechanismen gebruikt door organisaties en politici, die alles versimpelen en uitvergroten. Er wordt een verhaal gecreëerd met apocalyptische trekken. Zo wordt gezegd dat extreme weersverschijnselen  tegenwoordig allemaal het ‘gevolg zijn van klimaatverandering’. Als we niets doen zal Nederland komende eeuw overstromen als gevolg van de zeespiegelstijging. En sterven diersoorten uit. Met bovenstaande oogkleppen op zeggen deze mensen dat we nú van het gas af moeten, elektrisch moeten gaan rijden, HR-ketels moeten vervangen door warmtepompen en liefst alle (ook gloednieuwe) kolencentrales sluiten.

In de verdediging  

Uiteraard komt er na een tijdje verzet tegen dit verabsoluteren van het klimaatprobleem. Men zegt bijvoorbeeld dat we al meer van dit soort ‘apocalyptische problemen’ gehad hebben die achteraf nogal overdreven bleken te zijn. Zou de fossiele brandstof een aantal jaren geleden al niet op zijn? En zou de natuur niet al lang om zeep geholpen zijn door de zure regen?

Een cynische tegenreactie is het gevolg. Of men schiet in de verdediging, de oogkleppen zijn in ieder geval ook bij deze groep op. Dan vinden wij onze bijdrage aan de opwarming van de aarde dusdanig klein (0,000… ) dat het nutteloos is om in Nederland iets aan het probleem te doen terwijl er wereldwijd andere ontwikkelingen zijn. Of we ontkennen simpelweg  een klimaatprobleem.

Nuchterheid en verantwoordelijkheid

Het resultaat?  Met de ‘feiten’ van beide kampen komen we niet veel verder. Feit is wél dat het klimaat (altijd al) verandert en dat de meeste landen van de wereld een intentieverklaring (Parijs) hebben ondertekend om de impact van menselijk handelen te verminderen. Feit is ook dat we nog heel veel niet weten over klimaat en alle complexe interacties als gevolg van verandering. En het is een feit  dat we als Nederlander zwaar bovengemiddeld veel CO2-uitstoot veroorzaken. Naar mijn mening hebben we daarmee (in combinatie met onze riante economische mogelijkheden) een forse verantwoordelijkheid om onze impact te verminderen.

Als we alleen al kijken naar energiegebruik per inwoner, dan gebruikt een Nederlander ruim 2 keer zoveel energie als de gemiddelde wereldbewoner en ruim 8 keer zoveel als bijvoorbeeld een Angolees. Mensen uit Noord-Amerika spannen de kroon met een energieverbruik dat nog bijna 2 keer zo hoog ligt vergeleken met Nederland, maar ook wij zitten al jaren bij de top van verbruikers. Er kunnen zo’n 20 Bengalen leven op het energieverbruik van 1 Nederlander (1), dus we moeten als rijke Westerse bevolking aan de bak, omdat juist wij effectief kunnen zijn.

Hoe dan wel?

Laten we dus ons gezond boerenverstand gebruiken.  Geen zinloze kapitaalvernietiging, overhaaste maatregelen verplichten en over gesubsidieerde oplossingen creëren. Geen geschreeuw voor de kiezersbühne, maar nuchter en integraal de voor- en nadelen afwegen in het besef dat er aan elke oplossing ook weer nadelen, maar gelukkig ook voordelen kleven.  Wordt vervolgd…


[1] https://www.lowtechmagazine.be/2018/02/hoeveel-energie-hebben-we-nodig.html#more

No Comments Yet.

Leave a comment