'Veel kleine stapjes hebben groots effect'

"Ik geloof in de kracht van kennisdeling en elkaar inspireren, gezamenlijk kunnen we veel bereiken in de agrarische sector. Na mijn master Organic Agriculture op de Wageningen University & Research was ik totaal in de ban van de landbouwsector: het is de basis van alles! Hier wordt ons voedsel gemaakt, in deze sector wil ik van betekenis zijn. Ik wil meedenken over een toekomstbestending verdienmodel voor het agrarisch bedrijf. Als het even kan met zo min mogelijk input van buitenaf. Als iedere boer een klein stapje zet op het gebied van verduurzaming, hebben we gezamenlijk een groot effect.

Als projectleider organiseer ik de processen rondom een project en belangrijker, zorg ik voor verbinding tussen agrariërs en andere sectoren. Ik kan mij goed inleven, maar kan met mijn kennis op het gebied van duurzaamheid ook prikkelen. Kan het misschien anders? Hoe kan het duurzamer? Met elkaar moeten we op zoek naar een gouden middenweg voor zowel boer als natuur. Vaak zijn de belangen niet zo tegenstrijdig als men denkt.

Tamar werkt momenteel aan het project

  • Waterpark
  • Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland
  • AgriFoodTech Platform
  • FAB+ (Functionele Agrobiodiversiteit+)