‘Ik vergelijk mijn rol als projectleider met die van groene zeep’

Als projectleider ben ik met name actief op de thema’s Bodem en Mens. Ik haal veel voldoening uit mijn werk omdat ik eraan bijdraag dat de wereld een beetje mooier wordt. Dat kun je op veel plaatsen doen natuurlijk, maar in de LTO-setting werk je samen met natuur, maatschappij, ondernemer, beleid én mens. Als projectleider heb ik het voorrecht om direct contact te hebben met agrarisch ondernemers en andere stakeholders. Zo sla ik bruggen.

Volgens mij is mijn manier van werken het beste te vergelijken met groene zeep. Dat klinkt misschien gek, maar als projectleider los ik problemen op en poets ik vlekken weg. Groene zeep maakt dingen ook soepel. Daar help ik graag aan mee.

foto-peter-baltus-projecten-lto-noordPeter werkt op dit moment onder andere aan de volgende projecten:

- Borging kwaliteit huisvesting arbeidsmigranten
- Bevordering van goed werkgeverschap
- Blauw Afval, Groene Waarde
- Werkgeverslijn

Contact
Bel 088 888 66 77  en vraag naar Peter Baltus of stuur Peter een e-mail.