‘Samen kom je verder. En succesvol samenwerken is gebaseerd op vertrouwen!’

‘Ik kan me goed verplaatsen in de gedachtegang van verschillende, bij een project betrokken, partijen. Ik geloof in de doeltreffendheid van vertrouwen, loyaliteit en wederkerigheid. En vertrouwen spreek je niet af, maar moet je verdienen. Mijn kracht ligt dan ook in het verbinden van de verschillende partijen. Dat kunnen overheden, waterschappen of boeren zijn.

Ik ben praktisch ingesteld: 'als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan'. Ik ben betrokken en word enthousiast als ik het gevoel heb dat dat, wat ik doe, bijdraagt aan het dichter bij elkaar brengen van verschillende mensen én aan het verder verduurzamen van de landbouw. En ik sta het meest in mijn kracht bij de beginfase van een project: de projectontwikkeling.

foto-website-2-gemiddeldMarieke werkt op dit moment onder andere aan:

- Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in Zuid-Holland en Utrecht
- Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland
- Bewust Boeren Gouwe Wiericke

Contact
Bel 088 888 66 77  en vraag naar Marieke van Leeuwen of stuur Marieke een e-mail.