Oog voor het menselijke!

Een project is soms complex. Maar in ieder plan van Projecten zit een stoere boer die het roer omgooit en het anders gaat doen. Zijn verhaal wil ik vertellen! Zo wordt een project menselijk en inspirerend. Mijn doel is anderen te motiveren ook te kiezen voor ontwikkeling en vernieuwing.

Opgeleid als journalist en werkzaam als tekstschrijver weet ik de juiste toon te vinden bij een project. Dat ik als projectleider communicatie kennismaak met de nieuwste ontwikkelingen binnen de agrarische sector vind ik enorm interessant. Die positieve veranderingen moeten alleen beter gehoord worden. Met mijn vlotte pen en oog voor het menselijke verhaal kan ik daar een bijdrage aan leveren. Door een project begrijpelijk te maken hoop ik niet alleen agrariërs te informeren, maar ook een brug te slaan naar de samenleving.

Lytsa werkt momenteel aan:

- Vruchtbare Kringloop projecten
- Projecten op het gebied van Energie en Klimaat

Contact
Bel 088 888 66 77  en vraag naar Lytsa Post of stuur Lytsa een e-mail.