Alleen door samen te werken, komen we verder!

Er komt ongelooflijk veel op ons als agrarische sector af. En juist in deze tijd is het ongelooflijk belangrijk dat we verbinding houden met elkaar en met de wereld om ons heen. Ik werk het liefst aan projecten waarin we met verschillende partijen samenwerken aan een beter toekomstperspectief voor de agrarische sector. In onze projecten proberen we nieuwe dingen uit en leren we wat wel en niet werkt. Daarmee houden we regie en geven we zelf richting aan onze toekomst. Dit kan ook betekenen dat we soms dingen doen of samenwerkingen aangaan die op het eerste gezicht niet voor de hand liggen, maar op de langere termijn wel resultaat op leveren. Een goede toekomst voor de Nederlandse boer en tuinder is voor mij altijd het uitgangspunt.

Door mijn agrarische achtergrond (melkvee), opleidingen en uitgebreide netwerk, weet ik goed wat er speelt in de sector. Tegelijkertijd ben ik in staat om met een breder perspectief naar de sector te kijken. Ik heb een hands-on mentaliteit en ben snel enthousiast te krijgen voor een project, maar ben daarnaast ook kritisch en resultaatgericht. Doen we met wat we doen het juiste? En leidt dit tot het gewenste resultaat?

Kees is projectleider duurzaamheid en werkt momenteel aan:

  • Boer aan het Roer – Regio Deal Foodvalley
  • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (regio coördinator Noord-Holland en Utrecht oost)
  • BEP en BES pilot

Contact
Bel 088 888 66 77  en vraag naar Kees van Vuuren of stuur Kees een e-mail.