Boerenbelang voorop!

Het meest enthousiast word ik van projecten, die op de korte of middellange termijn resultaat voor boeren opleveren. Ik houd van gezonde hectiek, ben altijd op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden en ben resultaatgericht. Ik vind het belangrijk dat een project daadwerkelijk bijdraagt aan een verbetering van de sector. Het boerenbelang moet voorop staan. Ik sta voor een nuchtere aanpak, gewoon met de voeten op de grond doe ik wat er moet gebeuren.

In mijn werk als projectleider ben ik in staat om de rol van verbinder op me te nemen. Ik spreek de taal van de boeren, van de beleidsmakers en van de wetenschap. Thuis heb ik een kalverbedrijf en ik sta dus midden in de agrarische sector. Via mijn studie Agrotechnologie heb ik de wetenschap leren kennen. Die kennis combineer ik graag met de praktijk. Ik ben geïnteresseerd in de verduurzaming van de sector en doe ook het liefst projecten op dat terrein. In een van de recent afgeronde projecten heb ik de agrarische bouwsteen geleverd voor het Gelderse Plussenbeleid. Dus ook ruimtelijke ordening heeft mijn aandacht en interesse.

foto-website-2-gemiddeldKees werkt op dit moment onder andere aan:

- Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit
- Kunstmestvrije Achterhoek
- Programma Klimaat en Kringlopen

Contact
Bel 088 888 66 77  en vraag naar Kees Kroes of stuur Kees een e-mail.