In juni 2019 nam Evelien Kloosterboer afscheid als directeur van Projecten LTO Noord. Ton Kraakman is vooralsnog het eerste aanspreekpunt voor de aansturing bij Projecten LTO Noord en hij zorgt samen met Margot van Engelen en Ton Baltissen er voor dat medewerkers van Projecten LTO Noord hun werk in een complexe omgeving optimaal kunnen doen.

Contact
Bel 088 888 66 77  en vraag naar Ton Kraakman of stuur een e-mail naar info@projectenltonoord.nl.