De toon maakt de muziek! Met een positieve insteek de samenwerking tussen verschillende partijen aangaan. Complexe onderwerpen en bruggen slaan tussen mensen, daar krijg ik energie van. Ik ben graag bezig met onderwerpen waar wat ‘lading’ aan zit. Ik denk dan bijvoorbeeld aan gebiedsprocessen of dierwelzijnsissues. Ik zie het als een mooie uitdaging om partijen aan tafel te krijgen die het lastig vinden om met elkaar te praten. Als ik ze kan helpen om meer begrip te krijgen voor elkaars standpunten en openingen te vinden voor constructieve samenwerking, dan ben ik in mijn element.

In mijn opleiding Communication & Life Sciences aan de Wageningen UR is er veel aandacht besteed aan het leggen van verbindingen tussen verschillende partijen. Al snel koos ik binnen de opleiding voor een specialisatie in duurzame landbouw en veehouderij, waarin mijn interesse vooral lag bij korte ketens, kringlooplandbouw en dierwelzijn. Ik heb in de opleiding geleerd om zowel de taal van de maatschappij als de taal van boeren, bedrijven, banken en overheden te spreken. Dat komt goed van pas in mijn werk.

Ik ben opgegroeid met ons familiebedrijf in de technische branche. Zodoende heb ik een voorliefde voor slimme technieken op het gebied van klimaat en energie. En het stuk communicatie, waarin de vertaalslag wordt gelegd en de verbinding met de maatschappij, neem ik graag in mijn werk mee.

Een projectleider verbindt mensen en brengt hen in beweging. Op die manier lever je een mooie bijdrage aan het slagen van een project. Ik wil graag op deze manier het verschil te maken en een inspirerende en verbindende factor te zijn!

Ilona werkt momenteel aan de volgende projecten:

- Vruchtbare Kringloop
- Glastuinbouwpact Bommelerwaard
- Greenport Gelderland
- Kaskrakers
- Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht
- Innovatief hergebruik Spuiwater
- ProefLOKAAL Bommelerwaard
- Startersboerderij

Contact
Bel 088 888 66 77  en vraag naar Ilona Baan of stuur Ilona een e-mail.