'Het vuurtje voor duurzame energie aanwakkeren'

Alleen als het rendabel is, zal een boer kiezen voor zonnepanelen op het dak of een windmolen op zijn erf. Opgegroeid en nog steeds werkzaam op het melkveebedrijf van mijn ouders, kan ik mij goed inleven in de beweegredenen van agrariërs. Dat merkt een boer wanneer ik met hem in gesprek ben over energiebesparende- en opwekkende maatregelen. Als projectleider op het thema energie wil ik hem natuurlijk overtuigen van het belang van duurzaamheid, maar ik snap goed zijn zorgen. Ik haal er veel voldoening uit om boeren de win-winsituatie voor te rekenen en ze te begeleiden.

Tijdens mijn studie Dierhouderij aan de Aeres Hogeschool in Dronten raakte ik geïnteresseerd in de mogelijkheden van de energietransitie voor de boer. De sector laat nog veel kansen liggen op dit gebied. Bij Projecten LTO Noord krijg ik de kans mij hier verder in te verdiepen. Ik ontwikkelde al een rekenmodel voor het energieproject Kaag en Braassem en kan daarmee snel in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn op individueel bedrijfsniveau voor agrarische ondernemers. Door mijn analytische kijk en uitleg, zien boeren vaak in dat het ook anders kan.

Gert-Jan werkt momenteel aan de volgende projecten:

  • Regionale aanpak zonne-energie Zuid-Holland